გიორგი კანაშვილი აღმასრულებელი დირექტორის ფუნქციებს ორგანიზაციაში 2011 წლიდან ასრულებს. 2004 წლიდან იგი ”კავკასიური სახლის” სხვადასხვა პროექტებში იყო ჩართული.
გიორგი კანაშვილი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დოქტორანტი. აქტიურად არის ჩართული ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ და ქართულ-რუსულ სამშვიდობო დიალოგში.

ელ-ფოსტა: giorgi.kanashvili@caucasianhouse.ge


widestass.com