”კავკასიურ სახლში” მუშაობას 1993 წლიდან. არის ორგანიზაციის ერთერთი დამფუძნებელი, სამშვიდობო პოლიტიკისა და უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამის თანამშრომელი, პროექტის ”ახალგაზრდა კავკასიელი ლიდერები მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის” კოორდინატორი; სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი სპეციალისტი.
დამთავრებული აქვს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოგიური ფაკულტეტის ასპირანტურა კავკასიური ენების განხრით.
ინტერესების სფეროებია: კავკასიათმცოდნეობა,  კავკასიური ენების შესწავლის ისტორია, ქართულ – კავკასიური ურთიერთობები; ჩერქეზთა ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა და პოპულარიზაცია, კავკასიური ფოლკლორი.