„კავკასიურ სახლში“ მუშაობს 2014 წლიდან. 2015 წლიდან ჩართულია პროექტში “დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით”. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის მიმართლებით.   ამჟამად სწავლობს TEMPUS-ის სამაგისტრო პროგრამაზე ევროპული ინტეგრაცია და შრომით ურთიერთობები. დაინტერესებულია პოლიტიკური იდეოლოგიებით, პოსტსაბჭოთა სივრცის ტრანსფორმაციით, სოციალური მეცნიერებებით, ახლო აღმოსავლეთითა და სკანდინავიური ენებით.

ელ-ფოსტა: ana.bragvadze@caucasianhouse.ge