კავკასიურ სახლში მუშაობს 2012 წლიდან, ხელმძღვანელობს პროექტს „ქართულ რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“. ფლობს ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.  მისი ინტერესის სფეროებია რუსულ – ქართული ურთიერთობები, კონფლიქტები საქართველოში, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. სხვადასხვა დროს ჩართული იყო  ქართულ-ოსურ და ქართულ-რუსულ დიალოგებში.

ელ-ფოსტა: ana.dvali(at)caucasianhouse.ge