„კავკასიურ სახლში“ მუშაობს 2014 წლიდან, არის  ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამჟამად სწავლობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამაზე.

ელ-ფოსტა: maia.urushadze(at)caucasianhouse.ge