დაამთავრა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. კავკასიურ სახლში მუშაობს 2014 წლის შემოდგომიდან, ჩართულია პროექტში: ქართულ-რუსული დიალოგი, მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“. ინტერესის სფეროები: გლობალური პოლიტიკა, პოლიტიკური თეორიები, თანამედროვე მემარცხენეობა.

ელ-ფოსტა: mariam.gachechiladze(at)caucasianhouse.ge