მიხეილ ბეროშვილი, “კავკასიური სახლის” თანადამფუძნებელი, გერმანისტი-მთარგმნელი, კულტუროლოგი, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური მოლაპარაკებების,  ქართულ-კავკასიური შეხვედრების არაერთგზის მონაწილე და ორგანიზატორი; სხვადასხვა წლებში სამშვიდობო და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი