“კავკასიურ სახლში” მუშაობს უკვე 4 წელზე მეტია.

მოღვაწეობს “მშვიდობისა და ინტეგრაციის პროგრამაში”. ხელმძღვანელობს პროექტს “უკრაინა – კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში”. არის პრაქტიკოსი კონფლიქტოლოგი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა ქართულ-რუსულ, ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ სამშვიდობო დიალოგის პროცესში.

ელ-ფოსტა: Tato.Khundadze@caucasianhouse.ge