თეა გალდავა, ”კავკასიური სახლის” გამგეობის წვერი, პროექტის ”ინტერნეტ დღიურის” კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: theagaldava@gmail.com