“კავკასიური სახლის” თანამშრომელია 2003 წლიდან. 2003-2006 წლებში – მუშაობდა სომხური დეპარტამენტის ხელმძღვანელად, შემდგომ, ”ნაცინალურ უმცირესობათა კულტურული ინტეგრაციის” პროგრამის მენეჯერად.
დღეისათვის პროექტ”კავკასიოლოგიური სახალხო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მოდერატორი და კოორდინატორის ასისტენტია.
გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სტატია, საქართველოს, უკრაინის, რუსეთის, სომხეთის თურქეთისა  და საფრანგეთის ჟურნალ-გაზეთებში.

ელ-ფოსტა: viktoria.maksoeva@caucasianhouse.ge