”კავკასიური სახლის” მისიაა შექმნას იდეური და ინტელექტუალური საფუძველი საქართველოს, როგორც მულტიეთნიკური ქვეყნის,და კავკასიის მშვიდობიანი განვითარებისა და კულტურული ინტეგრაციისათვის; გაავრცელოს ზოგადჰუმანიტარული და სამოქალაქო განათლება; წაახალისოს კულტურათა შორის დიალოგი და ამ გზით დააკავშიროს სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობები.

კონფერენცია „კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა: ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები“

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ -„კავკასიური სახლის“ და „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის “  ორგანიზებით 27 ნოემბერს 16 სთ-ზე, სასტუმრო „თბილისი მერიოტში“ გაიმართება კონფერენცია სახელწოდებით: „კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა: ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები“.

შეხვედრის მიზანია საქართველოს კონფლიქტების მიმართ არსებული მიდგომების შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

კონფერენციაზე ფოკუსი გაკეთდება განვლილი სამი წლის მანძილზე კონფლიქტების მიმართულებით წარმოებულ სახელმწიფო პოლიტიკაზე. აღნიშნული პერიოდი საჭიროებს ობიექტურ ანალიზსა და შეფასებას, რათა გამოიკვეთოს არსებული პრობლემების გადაჭრის ახალი მიდგომები და თავიდან იქნას აცილებული ახალი გამოწვევები.

კონფერენციაზე მოწვეულნი არიან  სახელმწიფო სტრუქტურების, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, საექსპერტო წრეებისა და საქართველოში აკრედიტირებული საელჩოების წარმომადგენლები.

შეხვედრა იმართება პროექტის – „დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით“ – ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

ესეების კონკურსი „კონფლიქტები საქართველოში“

“ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხური კომიტეტი”  “კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ – კავკასიური სახლთან“ და  „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტთან“ თანამშრომლობით აცხადებს  ანალიტიკური ესეების კონკურსს თემაზე „კონფლიქტები საქართველოში“. ესეების კონკურსი ცხადდება პროექტის  ,,დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით“ ფარგლებში.

პროექტის შესახებ

2015 წლის ივნისში “ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხურმა კომიტეტმა” “კავკასიურ სახლთან“ და „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტთან” თანამშრომლობით, ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის ,,დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით“ განხორციელება. პროექტი ითვალისწინებს ქართულ, აფხაზურ და სამხრეთ ოსურ საზოგადოებებს  შორის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე  დიალოგისა და კომუნიკაციის პროცესის ხელშეწყობას. პროექტის უმთავრესი მიზანია სხვადასხვა დარგის   სპეციალისტებისა და ახალი თაობის ექსპერტების  ჩართულობის გზით ნდობის აღდგენისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის გზებზე მუშაობა და აღნიშნულ კონფლიქტებთან მიმართებაში ანალიზისა და რაციონალური საჯარო დისკურსის გააქტიურება.

ესეების კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა პროფესიონალებში ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტების გარშემო კვლევებისა და ანალიზის სტიმულირება. ფორმატი იძლევა შესაძლებლობას, რომ პროფესიონალთა და ექსპერტთა ახალმა თაობამ  განავითაროს ახალი იდეები ქართულ-აფხაზური და ქართულ – ოსური კონფლიქტების დარეგულირების კუთხით.

საკონკურსო თემები:

 • საქართველოს გზა ევროპული ინტეგრაციისაკენ: კონფლიქტების მოგვარების ახალი შესაძლებლობები vs გამოწვევები (მაგ.: სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ევროკავშირის ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, და ა.შ[1]);
 • საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცესები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და მათი გავლენა კონფლიქტების დარეგულირების დინამიკაზე;
 • ინოვაციური მიდგომები ნდობის აღდგენის პროცესებში: საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული რეალობა (მაგ.: თავისუფალი გადაადგილება, ეკოლოგიური თანამშრომლობა / გარემოს დაცვა, კულტურული მემკვიდრეობა და ა.შ)

საკონკურსო პირობები:

 • ანალიტიკური ესეების კონკურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვთ თემით დაინტერესებულ სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა (40 წლამდე) პროფესიონალებს.
 • ანალიტიკური ესე შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. ნაშრომის მოცულობა წყაროების ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 1500 სიტყვას. ნაშრომის ბოლოს მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი, თანამდებობა/პოზიცია და საკონტაქტო ინფორმაცია.
 • სტატია უნდა იყოს დაწერილი ექსკლუზიურად კონკურსის ფარგლებში
 • პლაგიატის შემთხვევაში ნაშრომი არ განიხილება
 • კონსორციუმი (“ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხური კომიტეტი” “კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ – კავკასიური სახლთან“ და  „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტთან“ თანამშრომლობით) შეაფასებს და  გამოავლენს 3 საუკეთესო ესეს
 • გამარჯვებული ესეების ავტორებისთვის გათვალისწინებულია ფულადი პრიზი 80 ბრიტანული ფუნტი სტერლიგის ექვივალენტი ლარში. ასევე, კონკურსში გამარჯვებული ესეები გამოქვეყნდება “კავკასიური სახლის” და „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის“ ანალიტიკურ ვებ-გვერდზე ( regional-dialogue.com; www.isnc.ge ).

 

ესეების მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 18 დეკემბერი

ნაშრომების შეფასების კრიტერიუმები:

 • თეზისის ჩამოყალიბება;
 • შინაარსობრივი და ენობრივი გამართულობა;
 • ფაქტობრივი საიმედოობა;
 • არგუმენტირება;
 • ავტორის ანალიზი

გთხოვთ, თქვენი ნაშრომები გადმოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: submit.dialogue@gmail.com

შეკითხვებისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ:

elikobendeliani@gmail.com ; beridzeru@gmail.com

ან დაგვირეკეთ: +995 555 525 959

 

 

ესეების კონკურსი ტარდებაჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხური კომიტეტი”  “კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრკავკასიური სახლისდა  „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისსაერთო პროექტის  ,,დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობითფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

 

 

[1] ამ და შემდეგ პუნქტებში  მოყვანილი მაგალითები სავალდებულო არ არის და მხოლოდ ნიმუშის ფუნქციის მატარებელია.

სტუდენტური სამეცნიერი კონფერენცია

პროექტის “კავკასიური სახლის  სახალხო უნივერსიტეტის”  ფარგლებში ტარდება სტუდენტური სამეცნიერი კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება გამოჩენილ მეცნერის გიორგი როგავას ხსოვნას.
სამეცნიერო კონფერენციის თემატური მიმართულება შეუზღუდავია და მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ,როგორც სოციალურ და პოლიტკურ, ჰუმანტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს, ასევე ფილოლოგიის, კავკასიოლოგიის და სხვა ფაკულტეტების სტუდენტებსაც. (ბაკალავრი,მაგისტრი,დოქტორანტი…..)
სამეცნიერო ნაშრომი უნდა იყოს 4A ფორმატით,12 შრიფტით და არ უნდა აღემატებოდეს 5-7 გვერდს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ,რომ თემის კონფერენციაზე წარდგენა უნდა მოხდეს თემის ხელმძღვანელთან ერთად.

 

მონაწილეობის მიღების მსურველებს გთხოვთ ნაშრომები განაცხადთან ერთად გამოგაზავოთ  20 ნოემბრამდე შემდეგ მისამართზე: khatu.ch@gmal.com

განაცხადში აღნიშნეთ თემის სახელწოდება, ავტორის და ხელმძღვანელის სახელი და გვარი.

 

“კულტურის კალენდრის” კონკურსის მესამე რაუნდში გამარჯვებული პროექტები

სათემო კავშირი „ნუკრიანი“

2009 წლიდან სოფელ ნუკრიანში სათემო კავშირი  „ნუკრიანის“ ინიციატივით რეგულარულად იმართება „ხალხური რეწვის, კულინარიისა და შემოქმედების ფესტივალი. ამ ხნის მანძილზე ფესტივალმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა.

ფესტივალი – „ნუკრიანი 2015“–ის მიზანია  ხელი შეუწყოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე სოფლებში ტურისტული პროცესების გააქტიურებას, შემოსავლის მომტანი საქმიანობების განვითარებას, არსებული სახელოსნოებისა და ხალხური რეწვის პროდუქციის პოპულარიზაციას, ტრადიციული ხელობებისა და კულინარიის წარმოჩენასა და  მუნიციპალიტეტის  კულტურული სერვისების გაუმჯობესებას.

 

მუსიკალური საღამო კაფე დნმ-ში“ – გრიგორი პაპაიანი (პროექტის ავტორი)

წლების განმავლობაში კავკასიური სახლის კაფე „დნმ“ -ში სისტემატურად იმართებოდა ლიტერატურულ-მუსიკალური საღამოები საქართველოსი მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების ხელოვანთა მონაწილეობით.

შემოთავაზებული პროექტი ერთგვარი ნოსტალგიაა საღამოებისა, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდა თბილისი მრავალეთნიკური მოსახლეობის წარმომადგენლები. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ მუსიკალურ საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ კავკასიური სახლის ძველი და ახალი მეგობრები.

 

აფხაზეთის კულტურის მოღვაწეთა კავშირი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის

„აფხაზეთის კულტურის მოღვაწეთა კავშირის“ ძირითადი მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი კულტურის მოღვაწეთა ინტერესების დაცვა, მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია,  ხელისუფლებასა და მმართველობის ორგანოებთან, ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  კონტაქტების დამყარება.

შემოთავაზებულ პროექტის ფარგლებში გაიმართება „საუბრები“ ქართულ-აფხაზურ კულტურულ ურთიერთობებზე, გაიმართება კონცერტი აფხაზეთის სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეების შესრულებით. მოეწყობა გიორგი შერვაშიძის ლექსზე დაწერილი სიმღერის პრეზენტაცია და კლიპის ჩვენება.

 

„ქალთა ასოციაცია“ (პროექტის ავტორი ხათუნა ჩუგოშვილი)

„ქალთა ასოციაცია“ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია ქალთა განათლების, რეალიზებისა და მათი უფლებების დაცვის საკითხებზე:  ქალთა უფლებების დაცვა–ადვოკატირება; ქალთა უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა; „ქართული ნაციონალური სამოსის ფესტივალი“ 

“ჩვენი იდეის საფუძველზე, ეს იქნება ერთდღიანი ფესტივალი, რომელიც გააერთიანებს საქართველოსა და კავკასიაში არსებულ სამოსს დღევანდელობისათვის წარმოსადგენად. აღნიშნულ დღეს მოწვეულები იქნებიან ექსპერტები და ხელოვნებათმცოდნეები, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს თითოეული კუთხის სამოსის შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას.”

 

საინიციატივო ჯგუფი (პროექტის ავტორი ნათია ვარდიძე)

ღონისძიების იდეა თუშური სიმღერების, ლექსების, ტრადიციების, ხელნაკეთი ნივთების, სამზარეულოს წარმოჩენა და პოპულარიზაცია.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება თუშური ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ  პოეტები და მომღერლები.

 

„ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და დაცვის ფონდი“

ორგანიზაციის მიზანია  ქართველი მუსლიმების მიერ შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა, დაცვა, აღწერა, პოპულარიზაცია. ფოტოგამოფენა მიეძღვნება 1944 წლის  ტრაგედიას, სამხრეთ საქართველოდან მაჰმადიანი მესხების გადასახლებას.  გამოფენაზე წარმოდგენელი იქნება უნიკალური ფოტომასალა. გადასახლებული მუსლიმი მესხების საოჯახო ალბომები, გადასახლებამდე გადაღებული. ერისთავების, მაჩაბლების, ეფენდიევების და  აბაშიძეების სოჯახო პორტრეტები.

 

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი

ორგანიზაციის მისიაა:  საქართველოს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რაც ხელს შეუწყობს თემისა და საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიურ ცხოვრებაში;

დღეისათვის წიგნის კითხვა და წიგნთან ურთიერთობა ნაკლებ აქტუალურია არა მარტო მოზარდებში, არამედ უფროსი თაობის წარმომადგენელთა შორის. პროექტის იდეაა შევაყვაროთ ახალგაზრდებს წიგნის კითხვა და წიგნიდან შეიმეცნონ ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობება და მეგობრობა.

ამ ეტაპზე გვსურს საქართველოს აზერბაიჯანულენოვან საჯარო სკოლებში აზერბაიჯანულ ენაზე ლექცია-სემინარების ჩატარება ქართველ მწერალთა ნაწარმოებებში წარმოჩენილი აზერბაიჯანელი პერსონაჟების შესახებ.

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „აგორა-ჯორჯია“

არასამთავრობო ორგანიზაცია „აგორა-ჯორჯია“ არის არასამეწარმეო იურდიული პირი; ორგანიზაცია დარეგისტრირებულია 2013 წლის 14 აგვისტოს.

პროექტის იდეაა ვიდეომასალის შეკრება და დოკუმენტური ფილმის შექმნა სომხეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველების ყოფა-ცხოვრების, წარმატებების, პრობლემების შესახებ. ფილმი საშუალებას მისცემს საზოგადოებას გაეცნოს ჩვენი თანამემამულეების ცხოვრებას სომხეთში. ჩვენი აზრით ფილმი ხელს შეუწყობს ქართველი და სომეხი ხალხების კეთილმეზობლური ურთიერთობების კიდევ უფრო განმტკიცებას და გაღრმავებას.

 

დედოფლისწყაროს სათემო ორგანიზაცია „ხორნაბუჯი“

დედოფლისწყაროს სათემო ორგანიზაცია „ხორნაბუჯი“ არსებობს 2004 წლიდან.ორგანიზაციის მისიაა დემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ჩართულობა და აქტიური  მონაწილეობა.

 ღონისძიების იდეაა  მოსწავლეთა სასწავლო- სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება თემაზე „ქართულ-რუსული კულტურული ურთიერთობები“ . მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას როგორც საქართველოში რუსული კულტურის კერების და მოღვაწეების, ისე რუსეთის კულტურულ ცხოვრებაში ქართველთა მიერ შეტანილი წვლილის შესახებ. ღონისძიება ჩატარდება დედოფლისწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში.

 

საინიციატივო  ჯგუფი -„სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია“

განზრახულია პროექტის ფარგლებში “კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი” სტუდენტური კონფერენციის ჩატარება,  რომელიც მიეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერის გიორგი როგავას ხსოვნას.   კონფერენციის მიზანია ხელი შევუწყოთ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევარებს სამეცნიერო კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების  გამომუშავებასა და განვივითარებაში. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ სტუდენტები და მაგისტრანტები როგორც თბილისის უმაღლესი სასწავლებლებიდან, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან.

კონფერენცია ტარდება  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.

საჯარო ლექციების კურსი: რუსეთის საგარეო პოლიტიკა

„კავკასიური სახლი“ გიწვევთ საჯარო ლექციებზე  რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ლექციებს წაიკითხავს ტარტუს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი ანდრეი მაკარიჩევი.

უკვე მეოთხე წელია „კავკასიური სახლი“ შეისწავლის და აქტიურად იკვლევს რუსეთის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს და მის სხვადასხვა ასპექტებს. საქართველოსთვის, დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია ჰყავდეს კადრები და მკვლევრები, რომლებსაც გააზრებული ექნებათ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, ესმით ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესები და მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლიათ, როგორც აკადემიურ სფეროში, ისე პოლიტიკის პრაქტიკულ  განხორციელებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს კურსი უკვე მეორე წელია ტარდება და მიზნად ისახავს სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევრების ცოდნის გაღრმავებას რუსეთისმცოდნეობის სფეროში.

ლექციები ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში;  მის: ჭავჭავაძის გამზ. # 1

ლექციების განრიგი და თემატიკა:

28 ნოემბერი  12:00 სთ აუდიტორია 302,

I კორპუსი

რუსული იდენტობის ფორმირება: საბჭოთასა და პოსტსაბჭოთას შორის

 

28 ნოემბერი  14:00 სთ აუდიტორია 302,

I კორპუსი

რუსეთის ნორმატიული პროექტი: ევროსკეპტიციზმის წყარო

 

30 ნოემბერი  16:00 სთ აუდიტორია 115,

I კორპუსი

რუსეთის სამეზობლო პოლიტიკა. (ესტონეთი, უკრაინა, საქართველო)
1 დეკემბერი  16:00 სთ აუდიტორია 115,

I კორპუსი

სირიის კრიზისის შემდეგუსაფრთხოების ახალი დღის წესრიგი რუსეთში

სამუშაო ენა – ინგლისური. დასწრება თავისუფალია!

მსმენელებს, რომლებიც დაესწრებიან ყველა ლექციას, სალექციო კურსის დასრულების შემდეგ  გადაეცემათ სერთიფიკატები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროექტის კოორდინატორს –  ანა დვალს, ტელ: 577 77 04 09; ელ-ფოსტა: ana.dvali@caucasianhouse.ge

სარეგისტრაციო ფორმა.

Name (required)

Last Name(required)

Mobile Number(required)

E-mail (required)

Organization or University (required)

განცხადების სრული ტექსტის სანახავად იხილეთ მიმაგრებული ფაილი.

 

ლექციების კურსი ტარდება პროექტის „ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

დასრულდა ქართული დიასპორის ვიზიტი საქართველოში

 

30 ოქტომბერს დასრულდა რუსეთში მცხოვრები ქართული დიასპორის ახალგაზრდა წარმომადგენლების ვიზიტი საქართველოში. ,,კავკასიური სახლის” პროექტის „ქართულ–რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“ ფარგლებში, ოთხი დღის განმავლობაში მონაწილეებს საშუალება მიეცათ შეხვედროდნენ, როგორც სახელმწიფო უწყებების მაღალჩინოსნებს, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოების და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, რათა გაცნობოდნენ სამშობლოში არსებულ პოლიტიკურ, სოციო–ეკონომიკურ თუ კულტურულ პროცესებს და მიეღოთ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია თანამედროვე საქართველოს შესახებ.

პირველი შეხვედრა გაიმართა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, ილია მეორესთან, რისი დიდი სურვილი თავად დიასპორის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს. შეხვედრა საკმაოდ ემოციური და შთამბეჭდავი გამოდგა, როგორც სტუმრებისთვის, ისე მასპინძელი მხარისთვის. შემდგომ პროექტის მონაწილეები შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ–მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში – ზურაბ აბაშიძეს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს – პაატა ზაქარეიშვილს და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს, გელა დუმბაძეს, ასევე, შეხვედრები გაიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში.

pariarqi 55b5Dty4zIoDtQwTvREPpX3vYltOrtgAQnUQY7szS2pY,k4H7iuVhCoo-r6tQPHxffo8YrOIpVk897GnjemzWIOM,dKbSyr0S7ouZyk6aUKSOfWvF-xqIB6WTQoddKVcntoEზურაefMs4xzMWrIatXESW2P8RHcVqi36BXx28tLYsn9brrw,b4C3jLILCV5AVlwFzS03a9A6a1I6JmMmcwYyBUlNImY,4H2L2bfCVSaRm84ZemhuriwY8YqDMi50Z0qy2zG07Xs

შეხვედრების მეორე ნაწილი კი დაეთმო სამოქალაქო და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებთან ვიზიტებს. ქართველი ახალგაზრდები შეხვდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველს – ვახტანგ ჭარაიას და ილიას სახ. უნივერსიტეტის პროფესორს – ლევან გიგინეიშვილს, ასევე საინტერესო შეხვედრა შედგა კავკასიური სახლის ხელმძღვანელთან და მწერალთან – ნაირა გელაშვილთან, რომელმაც დიასპორის წარმომადგენლებს გააცნო ,,კავკასიური სახლის” ისტორია და თანამედროვე პერიოდში მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებები. ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებს მიეცათ შესაძლებლობა გასცნობოდნენ სოციალური გაერთიანებების წარმომადგენლებსაც, რომლებმაც ისაუბრეს მათი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე და საქართველოში არსებული სოციალური მოძრაობების ტენდენციებზე. პროექტის მონაწილეების ვიზიტი საქართველოში დასრულდა კახეთში სტუმრობით.

რუსეთში არსებული ქართული დიასპორის წარმომადგენლების ვიზიტი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების ფონზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი ვიზიტი უპრეცედენტოა, იგი ორივე მხარისთვის განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს. ვიზიტის დროს დაისვა ქართულ დიასპორასთან კავშირის გაძლიერების აუცილებლობის საკითხი და ხაზი გაესვა იმ შესაძლებლობებს, რაც რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არ არსებობის ფონზე, შეუძლიათ გააკეთონ ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებმა რუსეთში.

აღსანიშნავია, რომ ,,კავკასიური სახლი“ პროექტს ,,ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“ ახორციელებს დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

ქართული დიასპორის შეხვედრა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან

26 ოქტომბერს, კავკასიური სახლის პროექტის ,,ქართული-რუსული დიალოგი მშვიდობისთვის და თანამშრომლობისთვის“ ფარგლებში, დაიწყო რუსეთში მცხოვრები ქართული დიასპორის ვიზიტი თბილისში, რომელიც 30 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. შეხვედრის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოს სოციალურად აქტიურ ჯგუფებსა და რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების დამყარებასა და გაძლიერებას.

აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში, პირველი შეხვედრა გაიმართა სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქთან, ილია მეორესთან. პროექტის მონაწილეებმა პატრიარქს გააცნეს  მათი რუსეთში საქმიანობის შესახებ და მიიღეს დარიგებები სულიერი წინამძღვრისგან. შეხვედრის ბოლოს მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია II-მ სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა პროექტის მონაწილეებს და მოუწოდა ილოცონ საქართველოს გამთლიანებისთვის.

 

patriarqi 2  patriarqi 3

pariarqi 4  pariarqi 5

კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

30 ნოემბერი – 4 დეკემბერი, 2015

მინსკი (ბელორუსი)

,,კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი”
გიწვევთ მიიღოთ მონაწილეობა
,,კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტში”

ორგანიზაციის შესახებ

,,კავკასიური სახლი”  –  კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამშვიდობო არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც მიზნად ისახავს შექმნას საფუძველი მშვიდობისა და რეგიონალური თანამშრომლობის უზრუნველყოფისათვის. ,,კავკასიური სახლი“ 20 წლის განმავლობაში ხელს უწყობს რეგიონში არსებული კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესს, სახალხო დიპლომატიითა და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით. ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს მშვიდობის და კონსტრუქციული ურთიერთობის ჩამოყალიბებისთვის, ერთი მხრივ,  ქართულ საზოგადოებას და მეორე მხრივ, აფხაზ, ოს და რუს საზოგადოებებს შორის. გარდა ამისა,  კავკასიური სახლი ჩართულია არა მხოლოდ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხებს შორის მშვიდობის, სტაბილურობისა და ნდობის აღდგენის პროცესში, არამედ, ასევე, ხელს უწყობს მშვიდობიან დიალოგს რუსეთისა და უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლებს შორის.

 

პროექტის მიზანი

,,კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“ წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციის ზემოხსენებული საქმიანობის გაგრძელებას. მიმდინარე პროექტი მიზნად ისახავს რეგიონალური კონფლიქტების უკეთ გააზრების და ამასთანავე, მათი მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის შესაძლო გზების უკვეთ გაანალიზირებას, ლექციებისა და თავისუფალი დისკუსიების მეშვეობით.

პროექტი მიმართულია მომავალ ლიდერებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის ნდობის გაღრმავებისკენ, ასევე, რეგიონალურ კონფლიქტებსა და მათი გადაწყვეტის გზებზე ცოდნის ამაღლებისკენ, კონსტრუქციული დისკუსიის მეშვეობით. ეს უნიკალური შესაძლებლობაა უკრაინელი, რუსი, მოლდოველი, ბელორუსი, ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში და განავითარონ ახალი იდეები კონფლიქტების ტრანსფორმაციის შესაძლო გზებზე.

მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტები, მათ შორის მომხსენებლები პოსტსაბჭოთა სივრციდან, წაიკითხავენ ლექციებს კონფლიქტების წარმოშობის ცალკეულ შემთხვევებზე და სიღრმისეულად გაანალიზებენ მიმდინარე კონფლიქტებს რეგიონში.

მთლიანობაში, 20 მონაწილე, პოსტსაბჭოთა სივრციდან, მიიღებს მონაწილეობას 5 დღიან სალექციო კურსში (30 ნოემბერი – 4 დეკემბერი) მინსკში (ბელორუსი). სამუშაო ენა – რუსული.

 

მონაწილეთა ვიზიტის ხარჯებს (მგზავრობას, განთავსებას და კვებას) ფარავს „კავკასიური სახლი“.

 

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • ასაკი: 22-40 წელი;
 • განათლება: სოციალური მეცნიერებების, საერთაშორისო ურთიერთობების, ჟურნალისტიკის და სხვა მომიჯნავე დისციპლინების კურსდამთავრებულები და / ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები;
 • პროფესიული კვალიფიკაცია: ჟურნალისტები, აკადემიური სფეროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები;
 • რუსული ენის ცოდნა;

პროექტით დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV (ფოტოთი) და სამოტივაციო წერილი 30 ოქტომბრამდე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ch.application2015@gmail.com

მონაწილეობის მსურველები შერჩევის შედეგების შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ არაუგვიანეს 10 ნოემბრისა.

დამატებითი ინფორმაცია:

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროექტის ასისტენტს – რაუფ ჭიჭინაძეს

ელ-ფოსტა: info@caucasianhouse.ge

ტელ:  +995 592 810 810

 

ჩამოტვირთეთ განცხადების ტექსტი

პროექტი ხორციელდება Black Sea Trust–ის, აშშ–ის გერმანიის მარშალის ფონდის (GMF) ფინანსური მხარდაჭერით.