საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგი და რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი

პუბლიკაციაში განხილულია საქართველოს ევროპული არჩევანი და ქართულ-რუსული ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი ვილნიუსის სამიტის შემდეგ. ნაშრომი შედგება ორი დამოუკიდებელი ნაწილისგან, რომელშიც ქართველი და რუსი ანალიტიკოსები განიხილავენ ქართული-რუსული ურთიერთობების პერსპექტივებს საკუთარი თვალთახედვით.

საქართველო-რუსეთი: გამყოფ ხაზზე მიმდინარე მოვლენების პოლიტიკური, სამართლებრივი და ჰუმანიტარული განზომილება

პუბლიკაციაში განხილულია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებული ვითარება. კვლევის პროცესში განხორციელდა რამდენიმე ვიზიტი ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდინარე ტერიტორიაზე და ჩატარდა ინტერვიუები სახელმწიფო უწყებებისა და თბილისში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

საქართველო-რუსეთი: ორი პერსპექტივა პოლიტიკურ, უსაფრთხოების და ეკონომიკურ საკითხებზე

პუბლიკაციაში თავმოყრილია ქართველი და რუსი ახლგაზრდა პროფესიონალების სტატიები, რომელიც ეხება ქართულ-რუსული ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტებს

ქართულ-რუსული ურთიერთობები: ძველი სირთულეები და ახალი შესაძლებლობები

პუბლიკაციაში განხილულია ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში არსებული პრობლემები და რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი, რომელიც დაიწყო საქართველოში 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. პუბლიკაცია მომზადდა ქართველი მკვლევარების მიერ რუს კოლეგებთან კონსულტაციის შედეგად.

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის: მიღწევები და გამოწვევები

პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულია რეფერალური პროგრამის ეფექტურობა და არსებული ხარვეზები. პუბლიკაციაში მოცემული რეკომენდაციები შესაბამისი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოებისთვის, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის

რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული „მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ“ ხელშეკრულების კონტექსტუალური ანალიზი

2011 წლიდან დღემდე ქართველი და რუსი ახალგაზრდების  10-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა. გამოიცა 5 პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელიც ეხება ქართულ-რუსული ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტს. გარდა ამისა, პერიოდულად ეწყობოდა დისკუსიები აქტუალურ თემებზე.

ნაშრომში განხილულია რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ“, აღნიშნული ხელშეკრულების თავდაპირველი და საბოლოო ვარიანტები, თბილისისა და სოხუმის შემხვედრი რეაქციები და ხელშეკრულების გაფორმების  პოლიტიკური კონტექსტი.