საქართველოს პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ 2008-2012 წლებში და მას შემდეგ: შედარებითი ანალიზი

წინამდებარე ნაშრომი აღნიშნული პროცესის გაგრძელებაა. ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის მიმოხილვა: 2008-2012 წლების სტრატეგიისა და 2012 წლის შემდგომი პოლიტიკის შედარებითი ანალიზი

Comments

comments