რა უჯდება საქართველოს ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები ყოველწლიურად?

infographic_final_4x3_ge_darkკონფლიქტებზე და მათი შედეგების აღმოფხვრაზე სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ ყოველწლიურად 88 586 000 ლარი იხარჯება. აქედან 70 მილიონი ლარი არის განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წლიური ბიუჯეტი; 13 400 000 ლარია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ბიუჯეტი; 3.5 მილიონია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი და 1 686 000 ლარია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წლიური ბიუჯეტი.

გარდა ამისა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ყოველწლიურად 10-10.5 მილიონი ლარი იხარჯება დევნილთა შემწეობისთვის.

ამ ჩამონათვალში არ შედის სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების დანახარჯები, რომელთა საქმიანობაც ეხება კონფლიქტებს, მაგრამ მათით არ შემოიფარგლება.

ვიზუალიზაცია შექმნილია პროექტის “სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება” ფარგლებში, სტატიის “კონფლიქტები და საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუციები: ახლებური გააზრების დროა?!” მიხედვით.

ვიზუალიზაციის შინაარსი არ გამოხატავს დიდი ბრიტანეთის მთავრობის აზრს.

კონფერენცია: ქართულ-ოსური ურთიერთობები – კონფლიქტის საფასური და ნორმალიზაციის შესაძლებლობები

„ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა“ და „კავკასიური სახლის“ ორგანიზებით 27 ივნისს, სასტუმრო „Holyday Inn“ გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები: კონფლიქტის საფასური და ნორმალიზაციის შესაძლებლობები “

შეხვედრის მიზანი იყო ქართულ-ოსური ურთიერთობების ამჟამინდელ მდგომარეობის განხილვასა და არსებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შეფასება.

შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოებას წარედგინა პუბლიკაცია: „კონფლიქტის საფასური: ქართულ – სამხრეთ ოსური კონტექსტი“, სადაც შესულია ქართველი, ოსი და საერთაშორისო ექსპერტების მრავალფეროვანი და ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი თვალსაზრისი კონფლიქტის საფასურის შესახებ.

კონფერენციაზე მოწვეული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, საექსპერტო წრეებისა და გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები თემების წარმომადგენლები.

კონფერენცია ჩატარდა დიდი ბრიტანეთის კონფლიქტების აღმოფხვრის, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.