თარგმნა ნანა დევიძემ

მხატვარი ვანდა ჩიჟმეკი

მზეჭაბუკს პატარაობაში ბაბუაწვერასავით ფაფუკი ცისფერი სათამაშო დათვი აჩუქეს, რომელსაც უღრუბლო ცის ფერი აბრეშუმის ბაფთა ეკეთა. მზეჭაბუკს ეს დათუნა ყველა სხვა სათამაშოს ერჩივნა და თავის ყველა სანუკვარ ოცნებას მას ანდობდა. მაგრამ ერთხელაც ბიჭუნას ცისფერ დათვთან გამოთხოვება მოუხდა…

ესაა წიგნი ბავშვობის საუკეთესო მეგობარზე, ყველაზე ძვირფას და შეუცვლელ სათამაშოზე.

სილვია შესტო
2021

Facebook
Twitter
LinkedIn