თამარ უჯუხუ – სამშვიდობო პოლიტიკისა და უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამის თანამშრომელი
”კავკასიურ სახლში” მუშაობას 1993 წლიდან. არის ორგანიზაციის ერთერთი დამფუძნებელი, სამშვიდობო პოლიტიკისა და უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამის თანამშრომელი, პროექტის ”ახალგაზრდა კავკასიელი ლიდერები მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის” კოორდინატორი; სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი სპეციალისტი.
 
დამთავრებული აქვს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოგიური ფაკულტეტის ასპირანტურა კავკასიური ენების განხრით.
 
ინტერესების სფეროებია: კავკასიათმცოდნეობა,  კავკასიური ენების შესწავლის ისტორია, ქართულ – კავკასიური ურთიერთობები; ჩერქეზთა ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა და პოპულარიზაცია, კავკასიური ფოლკლორი.
Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.