მიხეილ ბეროშვილი – კოორდინატორი (პროექტი “კულტურის კალენდარი“)

მიხეილ ბეროშვილი,

 “კავკასიური სახლის” თანადამფუძნებელი, გერმანისტი-მთარგმნელი, კულტუროლოგი, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური მოლაპარაკებების,  ქართულ-კავკასიური შეხვედრების არაერთგზის მონაწილე და ორგანიზატორი; სხვადასხვა წლებში სამშვიდობო და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.