თეა გალდავა – კოორდინატორი. პროექტი „ინტერნეტ დღიური“

თეა გალდავა, ”კავკასიური სახლის” გამგეობის წვერი, პროექტის ”ინტერნეტ დღიურის” კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: theagaldava@gmail.com 

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.