ვანო აბრამაშვილი – აღმასრულებელი დირექტორი

კავკასიურ სახლში მუშაობს 2015 წლის გაზაფხულიდან. არის რამდენიმე კვლევის თანაავტორი. სხვადასხვა დროს სწავლობდა აშშ-სა და ესტონეთში, კერძოდ ტარტუს უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმარულებით. ინტერესის სფეროები: პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა, ეროვნული იდენტობა და რეგიონში არსებული კონფლიქტები

ელ-ფოსტა: ivane.abramashvili(at)caucasianhouse.ge

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.