„კავკასიური სახლის“ ბლოგი

მაია ურუშაძე კავკასიურ სახლში“ მუშაობს 2014 წლიდან, არის  ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამჟამად ხელმძღვანელობს პრეოქტს “კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი”, ასევე ჩართულია კავკასიური სახლის კვლევებსა და პრეოქტში “რუსულ-ქართული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის”.
რევაზ ქოიავა „კავკასიურ სახლში“ მუშაობს 2016 წლიდან. ჩართულია პროექტში „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა“. ფლობს ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს პოლიტიკის მეცნიერებებში. ამჟამად არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსეთისმცოდნეობის მიმართულების დოქტორანტი. მისი ინტერესის სფეროებია რუსულ-ქართული ურთიერთობები, რეგიონული კონფლიქტები, ნაციონალიზმი და იდენტობის საკითხები, ისტორიული სოციოლოგია, ხელოვნების თეორიები.
ედიშერ ბაღათურია ,კავკასიური სახლში” მუშაობს 2015 წლიდან. ჩართულია პროექტში ,,ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის”. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება. აქვს კვლევითი და ანალიტიკური საქმიანობის დიდი გამოცდილება. მისი ინტერესებია კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხები. ასევე, კავკასიის ხალხების კულტურა და ეთნოგრაფია.