დოკუმენტში განხილულია საქართველოსა და ირანის ურთიერთობები 1991 წლიდან დღემდე და მისი განვითარების შესაძლებლობები 2015 წლის ვენის ბირთვული შეთანხმების შემდეგ. ორ ქვეყანს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივები დანახულია საქართველოში მოქმედი რეგიონული ძალების ინტერესებისა და გავლენის დაბალანსების კონტექსტში.

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი

Facebook
Twitter
LinkedIn