დოკუმენტის პირველ ნაწილში აღწერილია ის ფაქტორები, რომელთაც ხელი შეუწყვეს უკრაინის კრიზისის „გადმოღვრას“ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. დოკუმენტის მეორე ნაწილი ეთმობა საქართველოსთვის იმ ობიექტურ ეკონომიკურ პრობლემებს, რომელიც მოჰყვა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. დასკვნით ნაწილში განხილულია ის  მიმართულებები, სადაც შესაძლებელია საქართველომ და უკრაინამ ითანამშრომლონ, როგორც გრძელვადიან, ასევე მოკლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში

 

ჩამოტვირთვა

 

Facebook
Twitter
LinkedIn