სალექციო კურსის „სამოქალაქო განათლება და კონფლიქტების ანალიზი“ ფარგლებში მორიგეები ლექციები წაიკითხეს ირაკლი მენაღარიშვილმა და ლევან გიგინეიშვილმა. ირაკლი მენაღარიშვილმა ისაუბრა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაზე და ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტების  განსაზღვრაზე დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. მეორე ლექცია დაეთმო თემას „რელიგია და სახელმწიფო“. ლევან გიგინეიშვილმა ისაუბრა რელიგიისა და სახელმწიფოს მიმართებაზე ანტიკურ, შუა საუკუნეებსა და თანამედროვე ეპოქაში

Facebook
Twitter
LinkedIn