14 ნოემბერს კავკასიურ სახლში დაიწყო სალექციო კურსი „სამოქალაქო განათლებასა და მშვიდობის მშენებლობაში“.

პირველი ლექციის თემა იყო სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიული განვითარება, რომელზეც ფილოსოფოსმა, ზაზა ფირალიშვილმა ისაუბრა. მეორე ლექცია დაეთმო თემას „პოსტ-საბჭოთა დემოკრატიული ტრანზიციები“. ლექცია წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა, გია ნოდიამ. კურსის მომდევნო ლექციები შეეხება კონფლიქტის ანალიზის, ნაციონალიზმის, მედიის და სხვა აქტუალურ საკითხებს. ლექცია-სემინარების გარდა, შედგება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn