2 მარტს გაიხსნა სალექციო კურსი „სამოქალაქო განათლებასა და კონფლიქტების ანალიზში“. სალექციო კურსის მიზანია საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საფუძვლიანი ცოდნა მისცეს დემოკრატიის, სამოქალაქო განათლების, ადამიანის უფლებების, კონფლიქტის ანალიზისა და ნაციონალიზმის საკითხებზე. იგი მოიცავს როგორც ლექცია-სემინარებს აკადემიურ და თეორიულ საკითხებზე, ასევე საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან.

პირველი ლექცია გაიმართა კავკასიურ სახლში. ლექციის თემა იყო „სამოქალაქო საზოგადოების როლი ტრანზიციული დემოკრატიის ქვეყნებში“. ლექცია წაიკითხა ქეთევან ვაშაკიძემ, ევროპის ფონდის პრეზიდენტმა. ქეთევან ვაშაკიძემ ისაუბრა სამოქალაქო საზოგადოების კონცეფციაზე და ყურადღება გაამახვილა სამოქალაქო სექტორის განვითარებასა და მნიშვნელობაზე საქართველოში.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn