პროექტის “კავკასიური სახლის  სახალხო უნივერსიტეტის”  ფარგლებში ტარდება სტუდენტური სამეცნიერი კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება გამოჩენილ მეცნერის გიორგი როგავას ხსოვნას.
სამეცნიერო კონფერენციის თემატური მიმართულება შეუზღუდავია და მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ,როგორც სოციალურ და პოლიტკურ, ჰუმანტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს, ასევე ფილოლოგიის, კავკასიოლოგიის და სხვა ფაკულტეტების სტუდენტებსაც. (ბაკალავრი,მაგისტრი,დოქტორანტი…..)
სამეცნიერო ნაშრომი უნდა იყოს 4A ფორმატით,12 შრიფტით და არ უნდა აღემატებოდეს 5-7 გვერდს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ,რომ თემის კონფერენციაზე წარდგენა უნდა მოხდეს თემის ხელმძღვანელთან ერთად.

 

მონაწილეობის მიღების მსურველებს გთხოვთ ნაშრომები განაცხადთან ერთად გამოგაზავოთ  20 ნოემბრამდე შემდეგ მისამართზე: khatu.ch@gmal.com

განაცხადში აღნიშნეთ თემის სახელწოდება, ავტორის და ხელმძღვანელის სახელი და გვარი.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn