,,კავკასიური სახლის” პროექტი ,,კულტურის კალენდარი” 2004 წლიდან მიმდინარეობს და მის ფარგლებში ყოველწლიურად 30-მდე კულტურული ღონისძიება იმართება „კავკასიური სახლის“ საგამოფენო დარბაზსა თუ ეზოში.

cul4
უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა წრე – ლექციების ციკლი აზერბაიჯანელი მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის.

2015 წლიდან ”კავკასიური სახლის” პროგრამის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით, პროექტს ღია კონკურსის სახე მიეცა და მის ფარგლებში 23 პროექტი დაფინანსდა. სასიხარულოა, რომ გრანტები მიიღეს ორგანიზაციებმა რეგიონებშიც, რამაც მნიშვნელოვნად გამოაცოცხლა საქმიანობა ადგილებზე.
ამ ეტაპზე, კონკურსის – „კულტურის კალენდარი“ – ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის მცირებიუჯეტიანი  (500 ლარის ოდენობით) ინიციატივები, ერთჯერადი ღონისძიებები: გამოფენა, პერფორმანსები, კონცერტი, ლიტერატურული თუ მუსიკალური საღამო და სხვა.

 

კონკურსის ვადები
,,კავკასიური სახლის” კულტურული პროგრამის ღია კონკურსის მესამე ეტაპი მოიცავს პერიოდს 2016 წლის 20 ივლისიდან 2016 წლის 5 დეკემბრამდე. შესაბამისად, მცირე კულტურული პროექტებისა და ინიციატივების მოქმედების პერიოდი არ უნდა სცილდებოდეს მოცემულ თარიღებს.

დამატებითი ინფორმაცია
ღია კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებების ჩასატარებლად, ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლონ ,,კავკასიური სახლის” ინფრასტრუქტურით (ეზო, დარბაზი და სხვ.). იმ შემთხვევაში, თუ დაფინანსებული პროექტის ჩატარება იგეგმება „კავკასიურ სახლში“, გრაფიკი უნდა შეთანხმდეს ღონისძიებების
მენეჯერთან.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა თანდართული განაცხადის შევსება (იხილეთ დანართი).

დამატებითი პირობები
• კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ინდივიდუალურ პირებს და საჯარო ორგანიზაციებს
• საპროექტო განაცხადს თან დაურთეთ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
• კონკურსის ფარგლებში არ დაფინანსდება პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური შინაარსის ღონისძიებები და შესაბამისი ორგანიზაციები.

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2016 წლის 10 ივლისი

 

პროექტის განაცხადი გთოხვთ გადმოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:
Culture.Calendar.CH@gmail.com

cul5
2016 წელს ჩატარებული გამოფენა
cul2
2016 წელს ჩატარებული ფოლკლორული კონცერტი

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn