4 დეკემბერს დასრულდა ,,კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“. ეს იყო უნიკალური შესაძლებლობა უკრაინელი, რუსი, მოლდოველი, ბელორუსი, ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის აემაღლებინათ ცოდნა რეგიონალურ კონფლიქტებზე და კონსტრუქციული დისკუსიის ფარგლებში გაეცვალათ მოსაზრებები კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის შესაძლო გზებზე.

სალექციო დღეების განმავლობაში განხილულ იქნა ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური და დნესტრისპირეთის კონფლიქტები; ასევე უკრაინის გარშემო არსებულ სიტუაციაზე იმსჯელეს და მათეული მიდგომები გააცნეს, როგორც უკრაინელმა ისე რუსმა ანალიტიკოსებმა. უკანასკნელმა საკითხმა მონაწილეების მხრიდან ცხარე დისკუსია გამოიწვია. სიმულაციური თამაშების დროს მონაწილეებმა კი სირიაში არსებული სიტუაციის განმუხტვის შესაძლო სცენარები შეიმუშავეს.

გარდა პოსტ-საბჭოთა სივრცეში არსებული კონფლიქტებისა, სალექციო კურსის ბოლო ორი ლექცია მიძღვნა კოსოვოს საკითხისა და კატალონიის გამოცდილების განხილვას. ვინაიდან ღონისძიება გაიმარტა ბელორუსში, ორგანიზატორებმა გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა და მიიწვიეს ორი ბელორუსი მომხსენებელი, რომლებმაც ისაუბრეს ბელორუსის საგარეო პოლიტიკისა და ეკონომიკური პრიორიტეტებისა და გამოწვევების შესახებ.

სალექციო დღეები ლიბანელი რეჟისორის ნადინ ლაბაკის ,,და ახლა საით მივდივართ?“ ფილმის ჩვენებით დასრულდა. ფილმის შინაარსიდან გამომდინარე ცხარე დისკუსია გაიმართა ქალთა პოზიტიურ როლზე კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში.

 

პროექტი ხორციელდება Black Sea Trust–ის, აშშის გერმანიის მარშალის ფონდის (GMF) ფინანსური მხარდაჭერით.

Facebook
Twitter
LinkedIn