ანა დვალი – კოორდინატორი. პროექტი ”ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის”

კავკასიურ სახლში მუშაობს 2012 წლიდან, ხელმძღვანელობს პროექტს „ქართულ რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“. ფლობს ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.  მისი ინტერესის სფეროებია რუსულ – ქართული ურთიერთობები, კონფლიქტები საქართველოში, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა. სხვადასხვა დროს ჩართული იყო  ქართულ-ოსურ და ქართულ-რუსულ დიალოგებში.

ელ-ფოსტა: ana.dvali(at)caucasianhouse.ge

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.