ნიკოლოზ გელაშვილი – გამომცემლობა. „ინტერნეტ დღიური“-ს სტუდიის თანამშრომელი.

ელ-ფოსტა: nikoloz.gelashvili@caucasianhouse.ge 

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.