დემოკრატიზაციის პროგრამა

პროგრამის მიზანია: საქართველოსა და კავკასიის უახლესი ისტორიის შესწავლა, პოსტსაბჭოთა კავკასიაში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესების ანალიზი და საქართველოს სამეზობლოს (რუსეთი, თურქეთი, ირანი, აზებაიჯანი, სომხეთი, ჩრდ.კავკასია) სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური მახასიათებლების კვლევა.

პროგრამა მხარს უჭერს ახალგაზრდა ისტორიკოსებსა და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულების სპეციალისტებს, რათა თავიანთი კვლევითი საქმიანობა კავკასიის რეგიონს დაუკავშირონ.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn