”კავკასიური სახლის” მისიაა შექმნას იდეური და ინტელექტუალური საფუძველი საქართველოს, როგორც მულტიეთნიკური ქვეყნის,და კავკასიის მშვიდობიანი განვითარებისა და კულტურული ინტეგრაციისათვის; გაავრცელოს ზოგადჰუმანიტარული და სამოქალაქო განათლება; წაახალისოს კულტურათა შორის დიალოგი და ამ გზით დააკავშიროს სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობები.

სალექციო კურსი: სამოქალაქო განათლება და მშვიდობის მშენებლობა

„კავკასიურმა სახლმა“ დაიწყო განაცხადების მიღება სალექციო კურსზე „სამოქალაქო განათლება და მშვიდობის მშენებლობა“ მონაწილეობის მისაღებად

პროექტის შინაარსი

„კავკასიური სახლი“ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია “International Alert“-თან ერთად ახორციელებს პროექტს „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა“. სალექციო კურსის მიზანია, საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საფუძვლიანი ცოდნა მისცეს  დემოკრატიის, სამოქალაქო განათლების, ადამიანის უფლებების, კონფლიქტის ანალიზისა და ნაციონალიზმის საკითხებზე. პროექტის შედეგად მონაწილეები შეიძენენ ცოდნას და უნარებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ პოლიტიკის ფორმირებისა და სამოქალაქო აქტივიზმისთვის.

სალექციო კურსი მოიცავს სამ სამდღიან სემინარს, რომლებიც ჩატარდება არსებული რეგულაციების შესაბამისად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ან ონლაინ სივრცეში.

 • პირველი სემინარი გაიმართება მარტში და  თემატიკა მოიცავს ლექციებსა და დისკუსიებს პოსტსაბჭოთა სივრცის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტრანსფორმაციაზე; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე;
 • მეორე სემინარი გაიმართება აპრილში. იგი დაეთმობა თანამედროვე სახელმწიფოს გამოწვევებს და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: სოციალური პოლიტიკა, ურბანული განვითარება, ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილებები.
 • მესამე სემინარი გაიმართება მაისში. სემინარის თემატიკა მოიცავს ნაციონალიზმის საკითხებს, ეთნო-პოლიტიკური კონფლიქტების ისტორიასა და დღევანდელობას.

სემინარების ციკლის გავლის შემდეგ მონაწილეთა ნაწილი გაივლის ტრენინგს კონფლიქტების ანალიზსა და მშვიდობის მშენებლობაში.

პროექტის დასკვნით ეტაპზე შერჩეული სტუდენტები მონაწილეობას მიიღებენ სამხრეთ კავკასიურ ახალგაზრდულ დიალოგსა და სასწავლო ვიზიტში, რომელიც გაიმართება ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, მას შემდეგ, რაც გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნება.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • ასაკი: 20-30 წელი;
 • სამიზნე ჯგუფი: სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევრები, რომლებსაც სურთ შეიძინონ/გაიღრმავონ ცოდნა სამოქალაქო განათლებისა და კონფლიქტის ანალიზის მიმართულებით.

პროექტის მონაწილეების შერჩევისას პრიორიტეტი მიენიჭებათ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა. 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 14 თებერვალი.

პროექტთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს ფარავს “კავკასიური სახლი.”

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: ana.dvali@caucasianhouse.ge

კავკასიური სახლისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია International Alertის  ერთობლივი პროექტი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით

“კავკასიური სახლის” სახალხო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი აცხადებს მიღებას „კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის“ ქართულენოვან ჯგუფში 2021 სასწავლო წლისათვის.

კავკასია გეოგრაფიული მდებარეობის, ეთნიკურ–ენობრივი მრავალფეროვნების, პოლიტიკური კონფლიქტებისა და სხვადასხვა გარეფატორების გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო თანამედროვე  მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეგიონია.  საქართველო რეგიონის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ერთდროულად ესაზღვრება, როგორც სამხრეთ ნაწილის ორივე რესპუბლიკას, ასევე ჩრდილოეთ ნაწილის თითქმის ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს. ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში, საქართველო, მეტნაკლები წარმატებით ახერხებდა, რეგიონის მასშტაბით უნიკალური მდებარეობის გამოყენებას.

”კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი”  ათწლეულებია მუშაობს კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციისა და კავკასიის რეგიონული  განვითარების ხელშემწყობ პროექტებზე. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, უპირველეს ყოვლისა უნდა გულისხმობდეს ჰუმანიტარულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო ასპექტებს.

სწორედ არსებული პოლიტიკისა და ორგანიზაციის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ”კავკასიური სახლი”, 2008 წლიდან ”ევროპული ფონდი ”Horizon” – ის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს  ”კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი”.

პროექტის მიზანია:

მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა როგორც  ქართველ, ისე საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდებს კავკასიაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ მოვლენათა შესახებ; ასევე კავკასიელი ხალხების  ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ფასეულობების შესახებ.

პროექტის ფარგლებში ლექცია – სემინარები ჩატარდება თვეში სამჯერ.

გარდა წინასწარ დაგეგმილი ლექციებისა, პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ე. წ. „საუბრები აქტუალურზე“, სადაც მსმენელები თვითონ იქნებიან მომხსენებლები და მოდერატორები.

სასწავლო წლის განმავლობაში „სახალხო უნივერსიტეტის“ ადმინისტრაცია და მისი რეგიონული თანაკოორდინატორები ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, თბილისში, წეროვანში, თელავში, ყვარელში, სოფლებში – ახალსოფელში და ნუკრიანში (კახეთის რეგიონი) მუდმივად კავშირში არიან მსმენელებთან და კონსულტაციებს უწევენ მათ.

გვინდა ასევე შეგატყობინოთ, რომ პანდემიამ მთლიანად შეცვალა ჩვენი დღის წესრიგი. ისევე როგორც 2020 წელს, 2021 წელსაც სწავლება გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში. ლექციების ჩანაწერები თვის გარკვეულ რიცხვში და დროს, რომლის შესახებაც წინასწარ ეცნობებათ ჩვენს მსმენელებს, წინასწარ აიტვირთება ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე, რომელთა მოსმენის შემდეგაც მსმენელებს შესაძლებლობა ეძლევათ გააკეთონ საკუთარი შეფასებები ლექციების აქტუალობის, მათი ხარიხის შესახებ, ასევე გამოთქვან სურვილები რომელ თემებზე ისურვებდნენ მომდევნო ლექციების მოსმენას.

მაგრამ ჩვენი მუშაობა ამით არ შემოიფარგლება; ვითარებიდან გამომდინარე, მსმენელები ნახავენ ონლაინ ექსკურსიებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული კულტურული ძეგლების, მუზეუმებში დაცული საინტერესო ექსპონატების შესახებ. მათ აგრეთვე ეძლევათ შესაძლებლობა ნახონ „კავკასიური სახლის“ მიერ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმები და იმსჯელონ იქ წამოჭრილი პრობლემების ირგვლივ ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე.

ჩვენი მსმენელების ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენს ჯგუფში აიტვირთება სტატიები, კვლევები, საარქივო მასალები კავკასიის ხალხების ისტორიის, ეთნოგრაფიის, ქართულ-კავკასიური, კავკასიურ-რუსული ურთიერთობების, ასევე გამოჩენილი კავკასიელების ცხოვრების და მოღვაწეობის შესახებ.

ასევე: „სახალხო უნივერსიტეტის“ ადმინისტრაცია სთავაზობს ჩვენს მსმენელებს სურვილის მიხედვით მოამზადონ ესეები, ჩანახატები თავიანთი ცხოვრების შესახებ პანდემიურ გარემოში, ასევე მოგვაწოდონ მოთხრობები, ლექსები, თარგმანები, რომელთაც ჩვენი სპეციალისტები გაუწევენ სათანადო რედაქტირებას, რის შემდეგაც ისინი აიტვირთება ჩვენს ჯგუფში, მათგან გამორჩეულები კი წლის ბოლოს დაიბეჭდება ჩენს სტუდენტურ ალმანახში.

ამის გარდა, მსმენელებს ვთავაზობთ სურვილისდა მიხედვით თვითონ გადაიღონ 5-10 წუთიანი მინიდოკუმენტური ფილმები მათ რეგიონში არსებული კულტურული ძეგლებისა და ღირშესანიშნაობების შესახებ. თუ თქვენ ვერ შესძლებთ მათ დამონტჟებას, ამას თქვენთან კონსულტაციით გააკეთებენ ჩვენი გუნდის წევრები. ეს ვიდეორგოლები აიტვირთება ჩვენს ჯგუფში, ხოლო წლის ბოლო ერთ დოკუმენტურ ფილმად გაერთიანდება.

მთელი წლის განმავლობაში კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წევრები მზად არიან უპასუხონ თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს პროექტის მიმდინარეობის, ასევე თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

სასწავლო წლის ბოლოს პროექტის მსმენელთა მონაწილეობით გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც ახალგაზრდები წაიკითხავენ მოხსენებებს მათთვის სასურველ თემებზე.

წლის ბოლოს გაიცემა ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები: 

 • ასაკი: 18-35 წელი
 • განათლება: საშუალო, უმაღლესი
 • ენები:  აუცილებელია ქართული ენის ცოდნა
 • ინტერესი კავკასიური თემატიკისადმი და მიღებული ცოდნის საკუთარ პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების სურვილი

პროექტში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეავსოთ ანკეტა და თქვენს რეზიუმესთან (CV) და ფოტოსთან (3×4) ერთად გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tujuxu@gmail.com ან beroshvili@hotmail.com

სახალხო უნივერსიტეტში მიღება მოხდება ანკეტის გაცნობის საფუძველზე.

სახალხო უნივერსიტეტში სწავლა უფასოა.

სწავლის ხანგრძლივობაა 1 წელი.

განცხადებები მიიღება მისი გამოქვეყნებიდან 10 თებერვლის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროექტის კოორდინატორს თამარ უჯუხუს.

საკონტაქტო ელფოსტა: tujuxu@gmail.com; ან beroshvili@hotmail.com,

მობ: 577 20 21 03; 577 33 71 72

ჩვენი პროექტით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეავსონ შესაბამისი განაცხადი და გამოაგზავნონ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. გთხოვთ, მიუთითოთ რეგიონი.

„სახალხო უნივერსიტეტის“ განვლილი წლის მუშაობის შესახებ იხილეთ იხილეთ მასალები მითითებულ გვერზე: https://www.facebook.com/groups/2793324977393039

კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

ვირუსული დღიურები

ახალი კორონა ვირუსის პანდემიის გავრცელების გამო მთელი წელია “კავკასიური სახლის” სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელები სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით მონაწილეობენ. მხოლოდ სამი ლექცია ჩატარდა იორგ ჰენლეს სახელობის აუდიტორიაში. გაჩნდა საფრთხე, რომ დისტანციური მეთოდების გამოყენების კვალდაკვალ ჩვენი სტუდენტები ერთმანეთის კარგად გაცნობას ვერ შეძლებდნენ და საერთო ჯგუფის წევრობის განცდა არ ჩამოუყალიბდებოდათ. აქედან გამომდინარე, პროექტის კოორდინატორებმა გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების მიღმა სხვა ღონისძიებების ორგანიზებაც აიღეს საკუთარ თავზე.

ბ-ნი მიხო ბეროშვილისა და ქ-ნი თამარ უჯუხუს ხელმძღვანელობით “კავკასიური სახლის” სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელთა ნაწილმა დაიწყო საგანგებო დღიურების წარმოება. სტუდენტები დღიურებში მოგვითხრობდნენ Covid 19-ის გავრცელების შედეგად შეცვლილი ყოველდღიურობის, სოციალური ყოფისა და განათლების სისტემის შესახებ. მარტიდან მოყოლებული ახალგაზრდების ნაშრომები სახალხო უნივერსიტეტის Facebook ჯგუფში იტვირთება, რასაც თან მრავალეროვანი დისკუსია ახლავს ხოლმე.

სეზონის მიწურულს სახალხო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ მსმენელთა ჩანაწერების ერთჯერადი ელექტრონული გაზეთის სახით შეკვრა განიზრახა. წინადადებას არაერთი სტუდენტი ენთუზიაზმით შეეგება, ისინი აქტიურად ჩაერთვნენ გამოცემის მომზადების პროცესში. ადმინისტრაციისა და “უნივერსიტეტელების” შრომის წყალობით უკვე შეგვიძლია, რომ ერთჯერადი გამოცემა თქვენ წინაშე წარვადგინოთ.

იხილეთ ინტერნეტგაზეთი

კავკასიური სახლი აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას

„კავკასიური სახლის“ ფილიალი სოფელ ზემო მაღაროსა და ნუკრიანში აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას

სოლომონ დოდაშვილის სახელობის  „ჰარმონიული  განვითარების კერა“

ჰარმონიული განვითარების კერა“ (შემოკლებით „კერა“) არის    ბავშვების, მოზარდებისა და  სტუდენტების  სულიერ-ფიზიკური აღზრდის, ასევე დასვენების  ცენტრი (კონტიგენტში  მოიაზრებიან შეზღუდული შესაძლებლობების  მოზარდებიც).

ასევე:  მოხუცების, სოფლის მშრომელთა თავშეყრის ადგილი (სხვა და სხვა კულტურული სახის ღონისძიებებზე დასასწრებად, ან საერთო პრობლემებზე სასაუბროდ).

„კერა“  მიზნად ისახავს:

 • შეუქმნას მოზარდებსა და ახალგაზრდებს  კეთილისმყოფელი პირობები  სულიერ-ინტელექტუალური განვითარებისა და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის.
 • ხელი შეუწყოს ისეთი ადამიანის ჩამოყალიბებას, როგორიც სჭირდება ქვეყანასა და სამყაროს.

ანუ: ხელი შეუწყოს შემოქმედებითად მოაზროვნე,  რაიმე ხელობისა თუ დარგის კარგი ცოდნით  აღჭურვილ, მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე, სპორტულ და  შრომისმოყვარე  მოქალაქის  ჩამოყალიბებას, რომელიც ზრუნავს ადამიანებზე და ბუნებაზე; უვლის და ამშვენიერებს სასიცოცხლო გარემოს;

რომელსაც შეუძლია თავისი პროფესიული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით  ირჩინოს თავი  და  დაიკავოს ღირსეული ადგილი საზოგადოებაში.

გარდა ამისა:

 • „კერას“  სურს დაახლოვოს ერთმანეთთან  ქალაქელი და სოფლელი, ქართველი და არაქართველი  ბავშვები და ახალგაზრდები საქართველოს (შეძლებისდაგვარად, მეზობელი ქვეყნების) სხვა და სხვა კუთხეებიდან.
 • ხელი შეუწყოს სოფლის ცხოვრების გამოცოცხლებას („კერა“ ყიდულობს პროდუქტს სოფლელებისაგან; ასაქმებს ადგილობრივებს სხვა და სხვა სამუშაოზე, ჩართავს მათ სხვადასხვა  წამოწყებებში, გამოსცემს ჟურნალს „ჩვენი სოფელი“).

„კერა“  მუშაობს „კავკასიური სახლის“ კონცეპტუალური, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამით.

(ეს პროგრამა ჩამოყალიბდა „კავკასიური სახლის“  მიერ   განხორციელებული, მრავალწლიანი  აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო  პროექტების საფუძველზე).

„ჰარმონიული განვითარების კერა“ თავის მიზანს აღწევს  შემდეგი ტიპის საგანმანათლებლო საქმიანობების განხორციელებით:

ა. მუშაობა წრეებში

წრეები იმუშავებს როგორც ცენტრალურ ოფისში (ზემო მაღაროში), ასევე, ნუკრიანის პირველი საჯარო სკოლის შენობაში.

ზემო მაღაროს ოფისში იმუშავებს შემდეგი წრეები:

 1. ქართული  და უცხოური ლიტერატურის შესწავლა (ნაწარმოებების წაკითხვა, ინტერპრეტაცია, ზეპირი და წერილობით გადმოცემა).
 2. ინგლისური ენა
 3. გერმანული ენა
 4. ბუნებისმეტყველება (ეკოლოგია, გარემოს დაცვა)
 5. მუსიკა (გიტარა, ფორტეპიანო, ფლეიტა);
 6. ხატვა-ხელგარჯილობა
 7. ჭრა-კერვა
 8. ქსოვა-ქარგვა
 9. ჭადრაკი

ნუკრიანის  პირველი საჯარო სკოლის შენობაში იმუშავებს შემდეგი წრეები

 1. კალათბურთი
 2. ფეხბურთი
 3. ქართული და სამეჯლისო ცეკვები
 4. დრამწრე

საგანმანათლებლო ცენტრი „კერა“  მუშაობს წელიწადში 9 თვის მანძილზე.

წრეებში სწავლა იწყება სასკოლო გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ, დღის 3 საათზე.

წრეებში სწავლის დაწყებამდე მოწაფეები მიიღებენ საკვებს და დაისვენებენ ნახევარი საათის განმავლობაში.

მოწაფეების მოყვანა-წაყვანა ცენტრალურ ოფისში – ზემო მაღაროში უზრუნველყოფილია „კერისა“  და ნუკრიანის პირველი საჯარო სკოლის მიერ.

„კერაში“ სწავლა და კვება მოწაფეებისათვის უფასოა.

ორწლიანი კურსის სრულყოფილად გასრულების შემდეგ სასწავლებელი გასცემს ორენოვან სერთიფიკატს და გაუწევს მოწაფეებს რეკომენდაციას საჭიროების შემთხვევაში.

გარდა ამისა „კერა“ აწყობს:

 • ლაშქრობებსა და ექსკურსიებს (წარჩინებული  მოწაფეებისთვის)  საქართველოს სხვა და სხვა კუთხეში.
 • კონკურსებს  წამახალისებელი პრემიებითა და საჩუქრებით (ქართული ლიტერატურის, ზოგადი და სამოქალაქო განათლების, პრაქტიკული ცოდნის, ხელოვნებისა და ხელოსნობის სხვადასხვა სფეროებში)
 • სპორტულ შეჯიბრებებს
 • ფილმის ჩვენებებს, კონცერტებს, ლიტერატურულ  საღამოებს;
 • სპორტულ და შრომით  შეჯიბრებებს.
 • ბავშვებისა და მოზარდების, ასევე, ახალგაზრდების სამოქალაქო აქციებს  (ბავშვები და მოზარდები ეხმარებიან მოხუცებს, შშმ პირებს, ღარიბებს; მასწავლებლებთან ერთად აწყობენ შაბათობებს, ასუფთავებენ სოფელს, რგავენ ხეებს, გამოსცემენ ბიულეტენს, იღებენ სოფლის ცხოვრების ამსახველ ფილმებს).

„კერას“ გააჩნია საკუთარი შინაგანაწესი. „კერის“ ერთ-ერთი ძირითადი წესი არის შემდეგი:

თითოეული მოწაფე ერთდროულად ეუფლება ზოგადი ჰუმანიტარული განათლების საწყისებს, ერთ რომელიმე ხელობას  და სპორტის რომელიმე სახეობას. ამავე დროს, მონაწილეობს სამოქალაქო აქტივობებში.

ვთავაზობთ სოფელ  ნუკრიანის პირველი საჯარო სკოლისა და კალოების საშუალო სკოლის მოწაფეებს, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და მიიღონ ცოდნა-განათლება ჩვენს სასწავლებელში.

„კერაში“ სწავლის დასაწყებად  მშობელმა უნდა შეავსოს  შესაბამისი ანკეტა  და მოწაფემ გაიაროს გასაუბრება. განაცხადების მიღების  ბოლო ვადაა 14  სექტემბერი. გთხოვთ შევსებული ანკეტა  გამოგვიგზავნოთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე – info@caucasianhouse.ge

ანკეტის ნახვა შეგიძლიათ თანდართულ ფაილში.

შეკითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლებლის კოორდინატორს – მაია ბიძინაშვილს. ტელ. 577 202 111

15 სექტემბერს ნუკრიანის პირველ საჯარო სკოლაში სწავლის განახლების საზეიმო ცერემონიალზე შედგება “კერის” ხელმძღვანელთა შეხვედრა მოსწავლეებთან და მშობლებთან.

იმედი გვაქვს მასწავლებლებიცა და მოსწავლეებიც ხალისით მიიღებენ მონაწილეობას სოლომონ დოდაშვილის სახელობის „ჰარმონიული განვითარების კერის“ მრავალფეროვან მუშაობაში.

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.

პატივისცემით,

“კერის“ ადმინისტრაცია

29 აგვისტო, 2020

კონკურსი მცირებიუჯეტიანი კულტურული პროექტების წასახალისებლად

,,კავკასიური სახლის” პროექტი ,,კულტურის კალენდარი” 2004 წლიდან მიმდინარეობს და მის ფარგლებში ყოველწლიურად 30-მდე კულტურული ღონისძიება იმართება, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში.

2015 წლიდან პროექტს ღია კონკურსის სახე მიეცა. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში დარეგისტრირებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს.

კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მცირებიუჯეტიანი (500 ლარის ოდენობით) ინიციატივები კულტურის სფეროში და ერთჯერადი ღონისძიებები, როგორიცაა: გამოფენა, პერფორმანსები, კონცერტი, ლიტერატურული თუ მუსიკალური საღამო და სხვა. დაფინანსებული პროექტების განხორციელებისას აუცილებელია შესრულდეს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით არსებული რეკომენდაციები.

ღია კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებების ჩასატარებლად, ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლონ ,,კავკასიური სახლის” ინფრასტრუქტურით (გარე ეზო და სხვ.). ამგვარი საჭიროების შემთხვევაში აპლიკანტმა წინასწარ უნდა აცნობოს ორგანიზაციას.

კონკურსის ფარგლებში არ დაფინანსდება პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური შინაარსის ღონისძიებები და შესაბამისი ორგანიზაციები. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა თანდართული განაცხადის შევსება (იხილეთ შესავსები ფორმა).

დამატებითი პირობები

 • კონკურსში მიიღება მხოლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განაცხადები.
 • საპროექტო განაცხადს თან უნდა ჰქონდეს დართული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 5 აგვისტო.

კონკურსის შედეგები ცნობილი გახდება 10 აგვისტოს.

გაითვალისწინეთ: პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება უნდა დასრულდეს მიმდინარე წლის 18 ოქტომბრამდე!

შევსებული პროექტის განაცხადი გთოხვთ გამოგვიგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: info@caucasianhouse.ge

გთხოვთ წერილის საგანში მიუთითოთ „კულტურის კალენდარი“

დამატებითი შეკითხვებისთვის დაუკავშირდით პროექტის კოორდინატორს, მარიკა ტყეშელაშვილს შემდეგ ელ.ფოსტაზე – marika.tkeshelashvili@gmail.com

9 მაისის კვირეული „კავკასიურ სახლში“

2020 წელს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 75-ე წლისთავი აღინიშნება.

საუკუნის ორი მესამედი გავიდა მას შემდეგ, რაც ცივილიზებულმა სამყარომ  ფაშიზმი დაამარცხა.

იმ ბოროტების წინააღმდეგ, რომლის  მასშტაბებსაც კაცობრიობის  ისტორიაში ანალოგი არ ჰქონია,   საქართველოს 700 000 მოქალაქე იბრძოდა. სამასი ათასზე მეტი ჩვენი თანამემამულე ბრძოლის ველზე დაეცა. ქართველმა ხალხმა უდიდესი მსხვერპლი გაიღო დედამიწაზე სიცოცხლის  გადარჩენისათვის.

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების თარიღს პლანეტის ყველა კუთხეში ზეიმით აღნიშნავენ. ყველა კონტინენტზე იხსენებენ ჰიტლერის იდეებსა და ბოროტმოქმედებაზე გამარჯვებას, რათა აღარასოდეს განმეორდეს რასობრივი, ეთნიკური თუ პოლიტიკური ნიშნით მილიონობით ადამიანის ხოცვა-ჟლეტვა, წამება, გადასახლება, დამოუკიდებელი სახელმწიფოების ანექსია; აღარასდროს აშენდეს საკონცენტრაციო ბანაკები და გაზის კამერები.

სამწუხაროდ, საქართველოში 9 მაისი გაუთავებელი შიდაპოლიტიკური კინკლაობისა და დავიდარაბის მიზეზად  იქცა. ერთი მხრივ, დღესასწაულის მისაკუთრებას ცდილობენ „გეორგიევსკის ლენტებით“ აღჭურვილი ადამიანები, რომლებსაც სურთ,  ქართველმა ვეტერანებმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა კრემლის მიერ შექმნილი და დაფინანსებული პროპაგანდისტული სიმბოლოებით მიიღონ მონაწილეობა საჯარო ღონისძიებებში. მათი მიზანია, რომ საქართველო მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას რუსეთთან ერთად, მისი დადგენილი წესებითა და მის მიერ წარმართული კამპანიის საშუალებით აღნიშნავდეს. პუტინის პოლიტიკის თავზეხელაღებული მომხრეებისთვის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ბოლო წლებში რუსეთის მონაწილეობით ჩვენს მიწაზე დაღვრილი სისხლი დაბრკოლებას არ წარმოადგენს. ისინი მოგვიწოდებენ, ჯალათმა და მსხვერპლმა ერთი დროშის ქვეშ მოვიყაროთ თავი, რაც დაუშვებელია.

მეორე მხრივ, საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოჩნდნენ ლიბერალური ორიენტაციის არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი არაფრად აგდებენ მრავალწლიან ტრადიციას და ვეტერანებთან შეთანხმების გარეშე აგრესიულად ეწინააღმდეგებიან  9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების საზეიმო აღნიშვნას.  მათი მტკიცებით, წლისთავის 9 მაისს აღნიშვნა რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფნას, იმპერიალისტური პოლიტიკის თანაზიარობას ნიშნავს (?). მესამე სექტორის ლიდერები მოითხოვენ, რომ ომის დასრულების თარიღად ევროპის მსგავსად საქართველოშიც 8 მაისი გამოცხადდეს.

დღემდე ცოცხალი თითო-ოროლა ვეტერანი სახელმწიფოს მხოლოდ მაისის თვეში ახსენდება ხოლმე. ოფიციალური სტრუქტურები ათასში ერთხელ სიმბოლურ საჩუქრებსაც იმეტებენ ნაციზმის წინააღმდეგ იარაღით მებრძოლი ადამიანებისთვის. ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობა მათ ღრმა სიბერეშიც  არ გაუმჯობესებულა.

ხელისუფლების ლიდერები კრემლის პოლიტიკის მომხრეებსა და ლიბერალ „ურაპატრიოტებს“ შორის მიმდინარე გაუთავებელ დავა-კამათსა და ძალადობრივ შეხლა-შემოხლას შორიდან ადევნებენ თვალს. ისინი საკუთარ მოვალეობად არ მიიჩნევენ ამ მენტალური და სამოქალაქო ქაოსის დასრულებას, რომელიც ახალი თაობის თვალში  აკნინებს ვეტერანთა ღვაწლს, აქცენტი მთავარი საკითხებიდან მეორეხარისხოვან გარემოებებზე გადააქვს. მთავრობა არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მეორე მსოფლიო ომის აღნიშვნის ადგილობრივი, ეროვნული ტრადიცია ჩამოყალიბდეს, შემუშავდეს მეხსიერების პოლიტიკა, რომელიც კოლაბორაციონისტული და ულტრალიბერალური ძალების გავლენისგან თავისუფალი იქნებოდა, ყურადღებას გაამახვილებდა ნაციზმის შემზარავ შინაარსზე, 21-ე საუკუნეში მისი გაცოცხლების საფრთხეზე და რაც მთავარია, საქართველოსა და ქართველი ხალხის შეუფასებელ როლზე  მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ ამხედრებულ ბოროტებაზე  გამარჯვების საქმეში.

ქართველი ჯარისკაცები საბჭოთა არმიაში მსახურობდნენ. ისინი არც ეიზენჰაუერის დაქვემდებარებაში ყოფილან და არც გენერალ დე გოლთან ერთად შესულან პარიზში. ჩვენმა მებრძოლებმა ომში საბოლოოდ გამარჯვების ცნობა 9 მაისს მიიღეს, მათთვის ამ დღეს აქვს საკრალური მნიშვნელობა. ისინი 75 წელია სწორედ ამ დღით ამაყობენ და მას უკავშირებენ თავიანთ თავგანწირვასა და გამარჯვებას.

„კავკასიურმა სახლმა“ გადაწყვიტა პროექტ „კულტურის კალენდრის“ ეგიდით  გამარჯვების დღის აღსანიშნავი კვირეულის მოწყობა. ჩვენ კრემლის პროპაგანდას მშვიდად და აკადემიურად, ჩვენი წინაპრების გახსენებით დავუპირისპირდებით.

ერთი კვირის განმავლობაში „კავკასიური სახლის“ გვერდზე გამოქვეყნდება:

 1. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მათი შთამომავლების დღიურები, აგრეთვე პასაჟები მხატვრულ-დოკუმენტური ნაწარმოებებიდან;
 2. ვიდეო-რგოლები, სადაც სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები თავიანთი ოჯახების გამოცდილებაზე ისაუბრებენ.
 3. ისტორიკოსთა და პოლიტოლოგთა მოსაზრებები 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით.

შემოგვიერთდით ჰეშთეგით #9მაისისისტორია, ნებისმიერ თქვენგანს შეუძლია თავისი ოჯახის თავგადასავლის გახსენება !

კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი აცხადებს მიღებას „კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის“ ქართულენოვან ჯგუფში.

კავკასია გეოგრაფიული მდებარეობის, ეთნიკურ–ენობრივი მრავალფეროვნების, პოლიტიკური კონფლიქტებისა და სხვადასხვა გარეფატორების გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო თანამედროვე  მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეგიონია.  საქართველო რეგიონის ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ერთდროულად ესაზღვრება, როგორც სამხრეთ ნაწილის ორივე რესპუბლიკას, ასევე ჩრდილოეთ ნაწილის თითქმის ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს. ისტორიის სხვადასხვა მონაკვეთში, საქართველო, მეტნაკლები წარმატებით ახერხებდა, რეგიონის მასშტაბით უნიკალური მდებარეობის გამოყენებას.

”კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი”  ათწლეულებია მუშაობს კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციისა და კავკასიის რეგიონული  განვითარების ხელშემწყობ პროექტებზე. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, უპირველეს ყოვლისა უნდა გულისხმობდეს ჰუმანიტარულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო ასპექტებს.

სწორედ არსებული პოლიტიკისა და ორგანიზაციის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ”კავკასიური სახლი”, 2008 წლიდან ”ევროპული ფონდი ”Horizon” – ის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს  ”კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი”.

პროექტის მიზანია:

მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა როგორც  ქართველ, ისე საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდებს კავკასიაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ მოვლენათა შესახებ; ასევე კავკასიელი ხალხების  ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ფასეულობების შესახებ.

პროექტის ფარგლებში ლექცია – სემინარები ჩატარდება თვეში სამჯერ. რეგიონის მსმენელთათვის ლექციები გადაიცემა ინტერნეტით პირდაპირ რეჟიმში.

გარდა წინასწარ დაგეგმილი ლექციებისა, პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ე. წ. „საუბრები აქტუალურზე“, სადაც მსმენელები თვითონ იქნებიან მომხსენებლები და მოდერატორები.

დაინტერესების შემთხვევაში მათ აგრეთვე მიეცემათ საშუალება “კავკასიური სახლის: ვიდეოსტუდიის ტექნიკის გამოყენებით  გადაიღონ დუკუმენტური ფილმები კავკასიურ თემატიკაზე.

პროექტის მსმენელებს სურვილის შემთხვევაში მათ საშუალება ექნებათ დაესწრონ კავკასიურ სახლში გამართულ სხვა კულტურულ ღონისძიებებს – მუსიკალურ და ლიტერატურულ საღამოებს, გამოფენებს, პერფომანსებს და ა. შ.

სასწავლო წლის ბოლოს პროექტის მსმენელთა მონაწილეობით გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც ახალგაზრდები წაიკითხავენ მოხსენებებს მათთვის სასურველ თემებზე.

მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები 

 • ასაკი: 18-35 წელი
 • განათლება: საშუალო, უმაღლესი
 • ენები:  აუცილებელია ქართული ენის ცოდნა
 • ინტერესი კავკასიური თემატიკისადმი და მიღებული ცოდნის საკუთარ პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენების სურვილი

პროექტში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეავსოთ აპლიკაცია და თქვენს რეზიუმესთან (CV) ერთად გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tujuxu@gmail.com ან beroshvili@hotmail.com

სახალხო უნივერსიტეტში მიღება მოხდება ანკეტისა და გასაუბრების საფუძველზე.

სახალხო უნივერსიტეტში სწავლა უფასოა.

სწავლის ხანგრძლივობაა 1 წელი.

ლექციები ჩატარდება  კავკასიურ სახლში, მისამართზე: თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის ქ.20

განცხადებები მიიღება 9 იანვრიდან 10 თებერვლის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროექტის კოორდინატორს თამარ უჯუხუს.

საკონტაქტო ელფოსტა: tujuxu@gmail.com; ან beroshvili@hotmail.com,

მობ: 577 20 21 03; 577 33 71 72

ჩვენი პროექტით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ქუთაისში, გორში, ზუგდიდში, თელავსა და ნუკრიანში (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი) შეუძლიათ შეავსონ შესაბამისი განაცხადი და გამოაგზავნონ მითითებულ იმეილზე. გთხოვთ, მიუთითოთ რეგიონი.

კავკასიური სახლი აცხადებს მონაწილეთა მიღებას სალექციო კურსზე „სამოქალაქო განათლება და მშვიდობის მშენებლობა“

„კავკასიურმა სახლმა“ დაიწყო განაცხადების მიღება სალექციო კურსზე „სამოქალაქო განათლება და მშვიდობის მშენებლობა“ მონაწილეობის მისაღებად

პროექტის შინაარსი

„კავკასიური სახლი“ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია “International Alert“-თან ერთად ახორციელებს პროექტს „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა“. სალექციო კურსის მიზანია, საქართველოში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საფუძვლიანი ცოდნა მისცეს  დემოკრატიის, სამოქალაქო განათლების, ადამიანის უფლებების, კონფლიქტის ანალიზისა და ნაციონალიზმის საკითხებზე. პროექტის შედეგად მონაწილეები შეიძენენ ცოდნას და უნარებს, რაც მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ პოლიტიკის ფორმირებისა და სამოქალაქო აქტივიზმისთვის.

სალექციო კურსი მოიცავს სამ სამდღიან სემინარს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში.

 • პირველი სემინარი გაიმართება თებერვალში, ბორჯომში. სემინარის თემატიკა მოიცავს ლექციებსა და დისკუსიებს პოსტსაბჭოთა სივრცის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტრანსფორმაციაზე; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე;
 • მეორე სემინარი გაიმართება აპრილში, ბათუმში. იგი დაეთმობა თანამედროვე სახელმწიფოს გამოწვევებს და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: სოციალური პოლიტიკა, ურბანული განვითარება, ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილებები.
 • მესამე სემინარი გაიმართება თელავში, ივნისში. სემინარის თემატიკა მოიცავს ნაციონალიზმის საკითხებს, ეთნო-პოლიტიკური კონფლიქტების ისტორიასა და დღევანდელობას.
 • სალექციო ციკლის გავლის შემდეგ მონაწილეთა ნაწილი გაივლის ტრენინგს კონფლიქტების ანალიზსა და მშვიდობის მშენებლობაში, რომელიც გაიმართება თბილისში.

 პროექტის დასკვნით ეტაპზე შერჩეული სტუდენტები მონაწილეობას მიიღებენ სამხრეთ კავკასიურ ახალგაზრდულ დიალოგსა და სასწავლო ვიზიტში, რომელიც გაიმართება 2020 წლის სექტემბერში, ევროპის რომელიმე ქვეყანაში.

პროექტის მონაწილეების შერჩევისას პრიორიტეტი მიენიჭებათ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • ასაკი: 20-30 წელი;
 • სამიზნე ჯგუფი: სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევრები, რომლებსაც სურთ შეიძინონ/გაიღრმავონ ცოდნა სამოქალაქო განათლებისა და კონფლიქტის ანალიზის მიმართულებით.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 19 იანვარი

პროექტთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს ფარავს “კავკასიური სახლი” 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით მეილზე: ana.dvali@caucasianhouse.ge

ამ განცხადების PDF ვერსია შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქ

“კავკასიური სახლისა” და საერთაშორისო ორგანიზაცია „International Alert“-ის  ერთობლივი პროექტი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით

კონკურსი მცირებიუჯეტიანი კულტურული პროექტების წასახალისებლად

,,კავკასიური სახლის” პროექტი ,,კულტურის კალენდარი” 2004 წლიდან მიმდინარეობს და მის ფარგლებში ყოველწლიურად 30-მდე კულტურული ღონისძიება იმართება, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში.

2015 წლიდან პროექტს ღია კონკურსის სახე მიეცა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ საქართველოში დარეგისტრირებულმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა და საინიციატივო ჯგუფებმა.

კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება მცირებიუჯეტიანი (500 ლარის ოდენობით) ინიციატივები კულტურის სფეროში და ერთჯერადი ღონისძიებები, როგორიცაა: გამოფენა, პერფორმანსები, კონცერტი, ლიტერატურული თუ მუსიკალური საღამო და სხვა.

ღია კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებების ჩასატარებლად, ორგანიზაციებს შეუძლიათ ისარგებლონ ,,კავკასიური სახლის” ინფრასტრუქტურით (ეზო, დარბაზი და სხვ.).

კონკურსის ფარგლებში არ დაფინანსდება პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური შინაარსის ღონისძიებები და შესაბამისი ორგანიზაციები. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა თანდართული განაცხადის შევსება (იხილეთ განაცხადი).

დამატებითი პირობები

 • კონკურსში მიიღება მხოლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განაცხადები.
 • საპროექტო განაცხადს თან უნდა ჰქონდეს დართული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 4 ნოემბერი.

კონკურსის შედეგები ცნობილი გახდება 11 ნოემბერს.

გაითვალისწინეთ: პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება უნდა დასრულდეს მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე!

პროექტის განაცხადი და შეკითხვები გთოხვთ გამოგვიგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: info@caucasianhouse.ge

გთხოვთ წერილის საგანში მიუთითოთ „კულტურის კალენდარი“

საქართველოს პრეზიდენტმა იორგ ალექსანდერ ჰენლე „ოქროს საწმისის ორდენით“ დააჯილდოვა

 

საქართველოს პრეზიდენტმა, ქ-ნმა სალომე ზურაბიშვილმა ცნობილი გერმანელი იურისტი იორგ ალექსანდერ ჰენლე „ოქროს საწმისის ორდენით“ დააჯილდოვა. „ოქროს საწმისის ორდენით“ ჯილდოვდებიან უცხოელი მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოს სახელმწიფოს აღმშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში, ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში, ქართული მეცნიერებისა და ხელოვნების განვითარებაში. 2019 წლამდე აღნიშნული ორდენი მიღებული აქვთ თურქეთის პრეზიდენტებს – სულეიმან დემირელსა და რეჯეფ ტაიპ ერდოღანს, ნატოს ყოფილ გენერალურ მდივან ხავიერ სოლანას, გერმანიის ექს-კანცლერ გერჰარდ შრიოდერს, ამერიკელ გენერლებს – ჯეიმს ამოსსა და ფილიპ ბრედლოუს, გაერთიანებული სამეფოს მონარქ ელისაბედ მეორეს, ხუნძ პოეტ რასულ ჰამზატოვსა და სხვებს.

იორგ ალექსანდერ ჰენლე დაიბადა 1934 წელს ქალაქ აახენში, გავლენიანი გერმანელი მეწარმისა და გამომცემლის, გიუნთერ ჰენლეს ოჯახში. ბ-ნი იორგის მამა „ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირიდან“ (CDU) ფედერაციული რესპუბლიკის პირველი მოწვევის ბუნდესტაგშიც გახლდათ არჩეული. მომავალი მეცენატი და ქართული კულტურის გულშემატკივარი სხვადასხვა დროს სწავლობდა პრისტონში, სტენფორდში, ჟენევასა და ბერლინში. ბ-ნი ჰენლე 1960-იანი წლებიდან მუშაობდა მისი წინაპრების მიერ დაარსებული კომპანიის – „Klöckner & Co“-ის უმაღლეს მმართველ თანამდებობებზე. აღსანიშნავია, რომ  დასახელებული კონცერნი დღემდე მიიჩნევა რურის ოლქში მეტალისა და ფოლადის ერთ-ერთ უმსხვილეს მწარმოებლად.

მსხვილი ინდუსტრიის სფეროში მოღვაწეობის პარალელურად, ბ-ნი ჰენლე ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული საქველომოქმედო და საგანმანათლებლო საქმიანობაში. იგი ათწლეულების განმავლობაში სათავეში ედგა „პეტერ კლოკნერის ფონდსა“ და გერმანულ-ჰოლანდიურ ფონდ „ჰორიზონტს“.

გერმანელ იურისტს, კულტურის მცოდნესა  და დიდ  ქველმოქმედს  იორგ ჰენლეს განსაკუთრებული სიყვარული და თანაგრძნობა აკავშირებს  საქართველოსთან.

1995 წელს იგი პირველად ჩამოვიდა საქართველოში „კავკასიური სახლის“ მოწვევით მეორე საერთო კავკასიურ კონფერენციაზე დასაწრებად. მან ბევრი რამ შეიტყო  საქართველოსა და კავკასიის ქვეყნების  ბედ-იღბალზე, მათ მძიმე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  შემოიარა მთელი ძველი თბილისი,  საქართველო, გაიცნო ქართული კულტურის  მნიშვნელოვანი ძეგლები, ადამიანები  და სამუდამო სიყვარულით განიმსჭვალა ჩვენი ქვეყნისადმი.

უკვე მანამდე  იორგ ჰენლეს გადაწყვეტილი ჰქონდა  გამოეცა ქართული მოთხრობის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე. წიგნზე მუშაობა ამ წლებიდან დაიწყო და 2000 წელს დაიბეჭდა გამომცემლობა „ზურკამპში“ ვრცელი კრიტიკული აპარატის თანდართვით.

1996 წელს იორგ ჰენლე დაესწრო „კავკასიური სახლის“ მიერ ორგანიზებულ  მესამე საერთო კავკასიურ კონფერენციას.

იმ დროს  გალაკტიონ ტაბიძის N20 -ში მდებარე შენობა, რომელშიც განთავსებული იყო და არის  „კავკასიური სახლი“ და თამამშევ-სმირნოვების ცნობილი მუზეუმი, მძიმე  ავარიულ  მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სამუზეუმო ექსპონატებიც დაუყონებლივ საჭიროებდნენ რესტავრაციას.   იორგ ჰენლეზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა, რომ მიუხედავად მძიმე პირობებისა,  ორგანიზაციის  თანამშრომლები თავდაუზოგავად მუშაობდნენ შენობაში, რომელიც, შესაძლოა, ნებისმიერ დროს დანგრეულიყო და ხალხიც შიგ მოეყოლა.

მან გადაწყვიტა ევროპული ფონდის – „ჰორიზონტის“ საშუალებით (რომლის ერთერთი დამფუძნებელიცა და ხელმძღვანელიც თავად გახლავთ)  განეხორციელებინა  ისტორიული მნიშვნელობის შენობის   ფუნდამენტური რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია. შენობა აგებულია მეცხრამეტე საუკუნის 50-იან წლებში  ცნობილი თბილისელი ქველმოქმედების თამამშევების მიერ. აქ დღემდე განთავსებულია 1999 წელს „მთარგმნელობითი კოლეგიის ბაზაზე“ შექმნილი ერთადერთი კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამშვიდობო, არასამთავრობო  ორგანიზაცია „კავკასიური სახლი“, რომლის მნიშვნელობაც ქართულ-კავკასიური კულტურულ ურთიერთობათა საქმეში  ძალიან დიდია.

1998-20 წლებში ფონდმა „ჰორიზონტმა“ განახორციელა ამ  ისტორიული შენობის კაპიტალური რეკონსტრუქცია -რესტავრაცია (რაც ნახევარ მილიონ დოლარზე მეტი დაჯდა). ორსართულიანი შენობა ოთხსართულიანად გარდაიქმნა,  რათა აქ ფართო მასშტაბით გაგრძელებულიყო  ზრუნვა ქართულ-კავკასიური კულტურის გადარჩენა-განვითარებაზე, კავკასიური კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებაზე.

იორგ ჰენლეს უშუალო რეკომენდაციით მისმა ახლობელმა – კრუპის ფონდმა კი განახორციელა თამამშევ-სმირნოვების მუზეუმის  ექსპონატების რესტავრაცია. ამ განახლებულ შენობაში კი   იორგ ჰენლე და ფონდი „ჰორიზონტი“ უკვე  მეოცე წელიწადია  აფინანსებენ ფართოპროფილიან  კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამშვიდობო მუშაობას, რისი მიზანიცაა ხელი შეუწყოს: ქართული (კავკასიური) კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარებას; ხელმოკლე ბავშვებისა და ახალგაზრდების აღზრდასა და განათლებას;  მეზობელ კავკასიურ და (სხვა) ქვეყნებთან კულტურული ურთიერთობის დამყარებას.

იორგ ჰენლესა და ფონდი “ჰორიზონტის” მიერ დაფინანსებულია შემდეგი პროექტები:

 • შაბათ-კვირის სკოლა დევნილი და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის – 2001 წლიდან. ბავშვები სწავლობენ ისეთ საგნებს (კავკასია, ეკოლოგია-ბუნების დაცვა, ფილმის გადაღება, პირველი სამედიცინო დახმარება) და სხვ., რაც სხვაგან არ ისწავლება. ხშირად უკვე კურსდამთავრებული მოსწავლეები ამბობენ, რომ  ეს იყო ყველაზე ნათელი პერიოდი მათ ბავშვობაში. სკოლა გახდა თავშესაფარი უამრავი ბავშვისთვის, მათი მშობლებისა და პედაგოგებისთვის. ხოლო საზაფხულო ბანაკებმა სოფელ ნუკრიანსა და ფშავის სოფელ შუაფხოში ერთნაირად გამოაცოცხლა ადგილობრივების ყოველდღიური რუტინა და დეპრესიული ყოფა. მოსწავლეები ქალაქელ ბავშვებთან ერთად დღისით ბანაკში იყვნენ, ხოლო მშობლები ათწლეულების შემდეგ, პირველად დასაქმდნენ ადგილზე.
 • „კავკასიური სახლის“ სახალხო უნივერსიტეტი, სადაც მოწვეულნი არიან საუკეთესო ლექტორები, პროფესორები თუ ახალგაზრდა ექპერტები და სადაც სკოლადამთავრებულ ახალგაზრდებს შეუძლიათ ერთი წლის განმავლობაში თავისუფლად დაესწრონ ლექციების კურსს და მიიღონ საბაზისო განათლება კავკასიოლოგიაში, საზოგადოებრივ-სამოქალაქო სფეროში.
 • ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი უზარმაზარი სკოლის შენობის რესტავრაცია სოფელ ნუკრიანში; სოფლად ვრცელი კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის წამოწყება, რამაც 2000-იანების დასაწყისში ამ სოფლის ბავშვები მოწინავე მოსწავლეებად აქცია (ამის დასტურია მათ მიერ მიღებული მრავალი სიგელი, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების მაღალი მაჩვენებელი და სხვ.)
 • კავკასიური ენებისა და კავკასიის ხალხების კულტურის მხარდამჭერი პროგრამა – წლების განმავლობაში სწორედ „კავკასიური სახლი“ იყო ის ცენტრი, სადაც ფონდი „ჰორიზონტის“ ხელშეწყობით ხდებოდა გადაშენების პირას მყოფი ჩეჩნური, აფხაზური, ოსური, ადიღეური ენების სწავლება და ამ ენებზე მხატვრული ლიტერატურის გამოცემა.
 • კავკასიელი ხალხების ფოლკლორის, ლიტერატურული ნაწარმოებების თარგმნა და გამოცემა. ფონდ ჰორიზონტის დაფინანსებით კავკასიურ სახლს გამოცემული აქვს უკვე 200-ზე მეტი დასახელების წიგნი.  წიგნების ნაწილი  გამოცემულია 12 სხვადასხვა  ენაზე. და მათ შორის, პირველად საქართველოს ისტორიაში სწორედ კავკასიურ სახლში  არაბულიდან ითარგმნა და ვრცელი (შიიტურ-სუნიტური) კომენტარების თანდართვით გამოიცა ყურანი. (მთარგმნელს, ცნობილ არაბისტსა და ირანისტ გიორგი ლობჟანიძე თავად ირანის პრეზიდენტმა გადასცა სახელმწიფო ჯილდო მაღალხარისხიანი თარგმანისათვის)
 • ფონდ „ჰორიზონტის“ მეშვეობით არ შეწყვეტილა „კავკასიურ სახლში“ დასავლეთ ევროპული და აღმოსავლური ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა. 1997 წლიდან დღემდე უწყვეტად გამოდის ყოველწლიური სალიტერატურო, რელიგიურ-ფილოსოფიური ალმანახი „აფრა“.

სახელმწიფო პროგრამების შემოსვლამდე, 90-იანების ბოლოსა და 2000–იანი წლების დასაწყისში, სწორედ „კავკასიური სახლი“ იყო ყველა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელთა სახლი, სადაც დღემდე აღინიშნება მათი რელიგიური თუ სახალხო დღესასწაულები და მნიშვნელოვანი თარიღები. „კავკასიური სახლი“ დღემდე რჩება ჩვენი ქურთების, აზერბაიჯანელების, სომხების, აფხაზების, ოსების, რუსების, უკრაინელებისა და სხვათა უსაყვარლესს ადგილად და ყველა ეს შეხვედრა და ღონისძიება უკევ 20 წელია ფინანსდება იორგ ჰენლესა და ფონდ “ჰორიზონტის” მიერ.

ბატონ იორგ ჰენლესა და ფონდი „ჰორიზონტის“ მიერ საქართველოში განხორციელებული სხვა პროექტები:

დიმიტრი ერმაკოვის ფოტო-კოლექცია

ათეული წლების განმავლობაში დიმიტრი ერმაკოვის უნიკალური ფოტო-კოლექცია ინახებოდა ს. ჯანაშიას სახელწმიფო მუზეუმის საცავებში. ფონდი“ ჰორიზონტი“ 1997 წლიდან შეუდგა კოლექციის დამუშავება-რესტავრაციას და კონსერვაციის პროექტს. მან მუზეუმში შექმნა სპეციალური ლაბორატორია. მრავალწლიანი წლიანი მუშაობის შედეგად ჰოლანდიელ სპეციალისტებთან ერთად მოხერხდა კოლექციის სრული აღდგენა და სათანადო საცავების მოწყობა მუზეუმის შენობაში. გაიმართა გამოფენები საქართველოსა და ევროპაში, გამოიცა მაღალი ხარისხის ფოტო-ალბომი.

სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

იმ დროს, როდესაც სვანეთში ასვლაც კი ერთგვარ რისკთან იყო დაკავშირებული, ბატონი ჰენლე და მისი ფონდი „ჰორიზონტის“  წევრები  ხშირად სტუმრობდნენ  ამ კუთხეს, და ადგილობრივი მოსახლეობის განსაკუთრებული ნდობით სარგებლობდნენ, რადგან:

1997 წლიდან 2005 წლამდე ბატონი ჰენლეს ხელმძღვანელობით ფონდმა  განახორციელა სვანეთის 14 ეკლესიის რესტავრაცია. ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად აღადგინეს და რესტავრაცია ჩაუტარეს ამ ეკლესიის ფრესკებს, მათ შორისაა მესტიის ლაღამის ეკლესია, ლატალის, კალას და იფარის ეკლესიები.

მოიძებნა და რესტავრაცია ჩაუტარდა ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ 1911 წლის ექსპედიციის დროს დაფიქსირებულ, აღწერილ და  ოჯახებში დროებით გადამალულ ხატებს.

ბატონი ჰენლე და ფონდ ჰორიზონტის სხვა წევრები საოცარი თავმდაბლობით გამოირჩევიან. ისინი არასდროს ითხოვენ  მათი სახელის აღმნიშვნელი დაფების გამოდგმას, ასევე, სხვა უამრავი ფონდისგან განსხვავებით, არასდროს მოუთხოვიათ პროექტის სიცოცხლისუნარიანობის აღმწერი განსაკუთრებული ინდიკატორების ჩამოთვლა;  არ მოუნდომებიათ მთავრობასთან შეხვედრები და ტელევიზიით გამოსვლები.

ბატონი იორგ ჰენლე პირადად მეგობრობდა  რამდენიმე ცნობილ ქართველ მწერალთან, მას დახმარება აღმოუჩენია ქართველი მხატვრებისა და მწერლებისათვის.

ფონდი  „ჰორიზონტი“ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ეხმარება მცირერიცხოვან და თვითმყოფად ხალხებს ტრადიციული კულტურის შენარჩუნებაში, იქნება ეს რუმინეთის პატარა საქსონური სოფელი, ლათინური ამერიკის მკვიდრ მოსახლეობის ხელოვნება თუ   არქეოლოგიურ გათხრები ბულგარეთში და სხვა მრავალი. მაგრამ როგორც ბატონი იორგ ჰენლე ამბობს ხოლმე, მისი  განსაკუთრებული სიყვარული- საქართველოს, თბილისსა და ქართველებს ეკუთვნის. ამიტომაა, რომ  იორგ ჰენლესა და ფონდ ჰორიზონტის  საქველმოქმედო მოღვაწეობა საქართველოში ოც წელიწადზე მეტი ხანია რაც გრძელდება.

იორგ ალექსანდერ ჰენლეს დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 2019 წლის 8 ივლისს, 16:00 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში – ორბელიანების სასახლეში. მას ბ-ნი იორგის ვაჟი, შტეფან ჰენლე დაესწრება, რომელიც შეკრებილ საზოგადოებას მამის სამადლობელ წერილს გააცნობს. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და „კავკასიური სახლის“ გამგეობის თავმჯდომარე ნაირა გელაშვილი.