მწვანე ეკონომიკა დეკლარირებულიდან რეალური პრიორიტეტის რანგში!

ღია წერილი საქართველოს მთავრობას

ჩვენთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო პრემიერ მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ ცოტა ხნის წინ დეკლარირებული განცხადება მწვანე ეკონომიკის პრიორიტეტულობის შესახებ.

დღეს უკვე საყოველთაოდ გაცნობიერებულია, რომ ეკონომიკა ვერანაირად ვერ იქნება ეკოლოგიური, სოციალური და პოლიტიკური სისტემებისაგან განცალკავებულ-იზოლირებული, მითუმეტეს, – მათ დაპირისპირებული. იგი არ არის და არც უნდა იყოს თვითრეგულირებადი და თვითგანვითარებადი სისტემა;

როგორც ცნობილია, პლანეტას, ბუნებრივ გარემოს და რესურსებს აქვს საზღვრები (ლიმიტები). ამიტომ ეკონომიკური სისტემის თვითნებური ზრდა გონივრული რეგულაციების გარეშე არა მხოლოდ არარაციონალური, არამედ კატასტროფულიცაა, როგორც გლობალურ, ისე ლოკალურ დონეებზე;

ნეოლიბერალურ იდეოლოგაზე დაფუძნებულმა ე.წ. ბრეტონ-ვუდსის პრინციპებით მართულმა მსოფლიო ეკონომიკამ გამოიწვია არა მხოლოდ ეკონომიკური კრიზისები და უკიდურესი სოციალური უთანაბრობა (სიღატაკის დაუძლევლობა), არამედ, – გლობალური ეკოლოგიური კრიზისიც მის მრავალსახოვან გამოვლინებებში: კლიმატური ცვლილებებით, ჰაერის, ნიადაგის, ოკეანეების დაბიძურებით, სასმელი წყლის დეფიციტით, ტყეების და ბიომრავალფეროვნების განადგურებით თუ ურბანისტული პრობლემებით…

ოთხმოციანი წლების ბოლოდან ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მოთხოვნების შეთანხმებული და ჰარმონიული წარმართვა, ანუ მდგრადი განვითარება გახლავთ არა მხოლოდ მეცნიერ-მკვლევართა ვიწრო ჯგუფის აზრი, არამედ მსოფლიოს პროგრესული საზოგადოებისა და პოლიტიკურ ლიდერთა უდიდესი ნაწილის შეთანხმებული მოქმედებების უმაღლესი ამოცანა;
ამ ყოველივედან გამომდინარე, სწორედ მდგრადი განვითარების პრინციპებს, ეკოლოგიურ იმპერატივებს დაქვემდებარებული ეკონომიკა შეიძლება იყოს გაგებული მწვანე ეკონომიკად.

მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის სამი ათეული წელია, ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი (მწვანეთა მოძრაობა ფართო გაგებით მოიცავს საზოგადოების მრავალ ფენას) დაბეჯითებით მოითხოვდა მთავრობებისაგან ზემოაღნიშნული პრინციპების დაცვას გარემოსდაცვითი თუ ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისას, ხელისუფლების მხრიდან მხოლოდ კანტიკუნტად, არაადექვატურად და ზედაპირულად გაისმოდა მდგრადი განვითარების კონცეფციის აღიარება. (იმის აღნიშვნაც საკმარისია, რომ „ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს“ სახელწოდებაში „მდგრადი განვითარება“ მხოლოდ ფორმალურად იყო შეტანილი).

ჩვენი საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილს თუ სმენია იმის შესახებ, რომ საქართველო 2015 წლიდან მიერთებულია გაეროს ქვეყნების “მდგრადი განვითარების მიზნები-2030“ (SDG) შეთანხმებას. არავინ ლაპარაკობს საჯაროდ იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული მიზნები აქვს საქართველოს იმ 17 ზოგადი მიზნიდან, რომელზეც პროგრესული მსოფლიო შეთანხმდა. რა ეტაპზეა და რა ხარისხით მიმდინარეობს შესაბამისი ქვემიზნების შესრულება? და ა.შ.

გავიხსენოთ: საქართველოს დიდ ქალაქებში (და არა მხოლოდ აქ) ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების მაჩვენებლები საგანგაშოა; აბსოლუტური უკონტროლობა სუფევს შხამქიმიკატებისა და სასუქების გამოყენების სფეროში; ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული ტრანსნაციონალური კორპორაციები სტიქიურად აშენებენ გიგანტურ ჰიდროელექტროსადგურებს, წყალში ძირავენ საქართველოს უნიკალური ლანდშაფტების მნიშვნელოვან ნაწილს და ანადგურებენ ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრისს; ბუნებრივი წიაღისეულის ათვისება ხდება გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების უკიდურესად უხეში დარღვევით და ა.შ.

ჩვენ მივესალმებით და მხარს ვუჭერთ ამ ქვეყნისათვის დაგვიანებულ, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს ინიციატივას, რადგან მწვანე ეკონომიკა ჩვენი იდეალია. ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ არა უბრალოდ ეკონომიკურ ზრდას, არამედ საყოველთაო კეთილდღეობას მწვანე ეკონომიკის აღმავლობის გზით (green growth).

ჩვენ გვჭირდება:
• განახლებადი, მდგრადი და ხელმისაწვდომი ენერგეტიკა (ჩვენ ვეთანხმებით იმ მეცნიერულ აზრს, რომ წყალი აღარ ითვლება სრულად განახლებად რესურსად);
• მდგრადი და მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურა;
• ინკლუზიური, ინოვაციური და მდგრადი ინდუსტრიული განვითარება მ.შ. რეგენერაციული-ღია წვდომის ცირკულარული ეკონომიკის (Open Source Circular Economy, OSCE) მიდგომებითა და სტანდარტებით;
• ეკოლოგიურად სუფთა და მდგრადი სოფლის მეურნეობა;
• მდგრადი ტრანსპორტი და სამშენებლო ინდუსტრია;
• მდგრადი სატყეო და წყლის მეურნეობა;
• ეკოტურიზმი;
• მდგრადი ქალაქები და სოფლები მწვანე და შენარჩუნებული ლანდშაფტებით;
• გარემოს დაცვის პრიორიტეტულობა უნდა იყოს პრინციპულად და ინსტიტუციურად მართული;
• სულიერად და ფიზიკურად ჯანმრთელი, განათლებული, დასაქმებული და სოციალურად თანასწორი საზოგადოება, სიღატაკის გარეშე;

გვინდა გვჯეროდეს, რომ პრემიერის მიერ დეკლარირებული, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი „მწვანე ეკონომიკის“ კონცეფციის განსახორციელებლად საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს შესაბამის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას.

ვიმედოვნებთ, რომ:
• გაიმართება მთავრობის სამოქმედო გეგმის საჯარო პრეზენტაციები და განხილვები;
• გაიზრდება სამთავრობო სააგენტოების პასუხისმგებლობა და კონტროლი, იქნება ახალი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი (მასტიმულირებელი) ინიციატივები;
• გაიზრდება აკადემიური წრეების, არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების როლი და მონაწილეობა;
• გაიზრდება მოსახლეობის ცნობიერება, ინფორმირებულობა და აქტიურობა, ანგარიში გაეწევა ადგილობრივი თემების სასიცოცხლო ინტერესებს.

ჩვენი მხრივ, მზად ვართ აქტიურად ვითანამშრომლოთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.დარწმუნებულები ვართ, ყოველივე ზემოთქმულის განხორციელების შემთხვევაში, არცთუ დიდი ხნის შემდეგ ჩვენი ქვეყანა მოწინავე ადგილს დაიკავებს მსოფლიოს მწვანე რუკაზე.

„კავკასიური სახლის“ მწვანე პოლიტიკის პროგრამა

ფილმის ჩვენება “ცეცხლი ზღვაში”

21 დეკემბერს, 19:00 საათზე, „კავკასიური სახლი“ გიწვევთ ჯან ფრანკო როსის დოკუმენტური ფილმის „ცეცხლი ზღვაში“ ჩვენებაზე.
ჩვენება გაიმართება Impact Hub Tbilisi-ში, ეგნატე ნინოშვილის 8 (Fabrika • ფაბრიკა).

იტალიის სამხრეთ სანაპიროდან 200 კილომეტრის დაშორებით მდებარე კუნძული ლამპედუსა ის ერთ-ერთი დანიშნულების ადგილია, რომელსაც, ევროპაში ახალი ცხოვრების დაწყების იმედით, აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ასობით და ათასობით მიგრანტი მოაწყდა. რეჟისორი გარკვეული დროით გადასახლდა ხმელთაშუაზღვის ამ კუნძულზე, რათა შეესწავლა და აღეწერა კუნძულის ისტორია, კულტურა და იქ მცხოვრები 6 000 მოსახლის ყოველდღიური ცხოვრება, მაშინ როცა ყოველ კვირა კუნძული მიგრანტების ახლა-ახალ ნაკადებს იღებდა. დოკუმენტური ფილმი 12 წლის ადგილობრივი ბიჭის – სამუელის გარშემო ვითარდება, რომელსაც უყვარს შურდულით ნადირობა და ხმელეთზე სეირნობა, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურა, რომლიდანაც ის მოდის, მთელი არსით ზღვის წიაღიდან მოდის. აღსანიშნავია, რომ ფილმმა 2017 წელს გამართულ რიგით 66-ე „ბერლინალეზე“ მთავარი პრიზი მოიპოვა.

ფილმი ნაჩვენები იქნება ინგლისური სუბტიტრებით.
ფილმის ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია

მომხსენებლები:
ანნა ძიაპშიპა – რეჟისორი, დოკუმენტალისტი – ისაუბრებს დოკუმენტურ კინოში, სოციალური და პოლიტიკური პრობლემებისა და გამოწვევების ასახვის შესახებ.
შოთა თხელიძე – საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკოსი – ისაუბრებს ევროპაში მიგრაციის კრიზისზე.

მოდერატორი – ნენო ქავთარაძე – კინოკრიტიკოსი


დასწრება თავისუფალია!

ჩვენება იმართება კავკასიური სახლისა და International Alert-ის პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა”.

კინო-ჩვენება და დისკუსია გორში

21 დეკემბერს, 15:00 საათზე „კავკასიური სახლი“ გეპატიჟებით ვიდეოს ჩვენებაზე – „ახალგაზრდები: ყოველდღიურობა საქართველოში“.

ჩვენება გაიმართება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის გორის ოფისში .

მის: იერუშალაიმის ქ. #18 , ქ. გორი.

ვიდეო შედგება ხუთი ინტერვიუსგან, სადაც რესპონდენტები გვიზიარებენ იმ ყოველდღიურობას, რომელსაც ქვეყნის ახალგაზრდების უმრავლესობა საკუთარ თავზე განიცდის. ხუთივე მათგანი დასაქმებულია, მათი ძირითადი ნაწილი – მომსახურების სფეროში. ინტერვიუებიდან შეგვიძლია გავიგოთ, თუ როგორ აფასებენ ვალერი, ანა, ლუკა, ლადო და ნინო მათ წინაშე შექმნილ რეალობას, მიღებულ განათლებას და სამუშაო პირობებს, როგორ უყურებენ მომავალს, რა მოლოდინები და იმედები აქვთ. ახალგაზრდების ისტორიები იმეორებს ერთმანეთს და ქვეყანაში დღეს არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას წარმოაჩენს.

ინტერვიუების ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია რესპონდენტების მიერ წამოჭრილი საკითხების ირგვლივ, მათ შორის, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა განათლების ხელმისაწვდომობის, დასაქმების და ახალგაზრდების პოლიტიკური ჩართულობის პრობლემები.

მომხსენებლები:
ნათია ნადირაძე – გორის საინფორმაციო ცენტრის პროექტების მენეჯერი
თორნიკე ჩივაძე – european.ge -ს ერთ-ერთი რედაქტორი და ეკონომიკის მკვლევარი

დასწრება თავისუფალია!

ვიდეო გადაღებულია კავკასიური სახლისა და International Alert-ის პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა”.

კინო-ჩვენება და დისკუსია ოზურგეთში

20 დეკემბერს, 15:00 საათზე „კავკასიური სახლი“ გეპატიჟებით ვიდეოს ჩვენებაზე – „ახალგაზრდები: ყოველდღიურობა საქართველოში“.

ჩვენება გაიმართება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ოზურგეთის ოფისში .

მის: ჭავჭავაძის ქ. #14; ოზურგეთი

ვიდეო შედგება ხუთი ინტერვიუსგან, სადაც რესპონდენტები გვიზიარებენ იმ ყოველდღიურობას, რომელსაც ქვეყნის ახალგაზრდების უმრავლესობა საკუთარ თავზე განიცდის. ხუთივე მათგანი დასაქმებულია, მათი ძირითადი ნაწილი – მომსახურების სფეროში. ინტერვიუებიდან შეგვიძლია გავიგოთ, თუ როგორ აფასებენ ვალერი, ანა, ლუკა, ლადო და ნინო მათ წინაშე შექმნილ რეალობას, მიღებულ განათლებას და სამუშაო პირობებს, როგორ უყურებენ მომავალს, რა მოლოდინები და იმედები აქვთ. ახალგაზრდების ისტორიები იმეორებს ერთმანეთს და ქვეყანაში დღეს არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას წარმოაჩენს.

ინტერვიუების ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია რესპონდენტების მიერ წამოჭრილი საკითხების ირგვლივ, მათ შორის, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა განათლების ხელმისაწვდომობის, დასაქმების და ახალგაზრდების პოლიტიკური ჩართულობის პრობლემები.

მომხსენებლები:

თამარ ღლონტი – გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი
ნონა სადრაძე – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი

დასწრება თავისუფალია!

ვიდეო გადაღებულია კავკასიური სახლისა და International Alert-ის პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა”.

ახალგაზრდები: ყოველდღიურობა საქართველოში

14 დეკემბერს, 19:00 საათზე „კავკასიურ სახლში“ გეპატიჟებით ვიდეოს ჩვენებაზე – „ახალგაზრდები: ყოველდღიურობა საქართველოში“.

ვიდეო შედგება ხუთი ინტერვიუსგან, სადაც რესპონდენტები გვიზიარებენ იმ ყოველდღიურობას, რომელსაც ქვეყნის ახალგაზრდების უმრავლესობა საკუთარ თავზე განიცდის. ხუთივე მათგანი დასაქმებულია, მათი ძირითადი ნაწილი – მომსახურების სფეროში. ინტერვიუებიდან შეგვიძლია გავიგოთ, თუ როგორ აფასებენ ვალერი, ანა, ლუკა, ლადო და ნინო მათ წინაშე შექმნილ რეალობას, მიღებულ განათლებას და სამუშაო პირობებს, როგორ უყურებენ მომავალს, რა მოლოდინები და იმედები აქვთ. ახალგაზრდების ისტორიები იმეორებს ერთმანეთს და ქვეყანაში დღეს არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას წარმოაჩენს.

ინტერვიუების ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია.

მომხსენებლები:
გიორგი ღვინჯილია – სოციალური აქტივისტი
თამუნა ქებურია – “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი

მოდერატორი:
ვანო აბრამაშვილი – “კავკასიური სახლის” აღმასრულებელი დირექტორი

მისამართი: გალაკტიონ ტაბიძის ქ. 20
დასწრება თავისუფალია!

ვიდეო გადაღებულია კავკასიური სახლისა და International Alert-ის პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა”.

გამოფენა: ინგუშეთი-კოშკებისა და ლეგენდების მხარე

17 დეკემბერს 12:00-დან 21:00 სთ-მდე გეპატიჟებით ინგუშეთის რესპუბლიკის მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე ინგუშური კულტურის გაცნობის მიზნით. ფოტოგამოფენის გარდა თქვენ გელოდებათ სუვენირები, ეროვნული სამზარეულოს დეგუსტაცია და ინგუშური ცეკვები.

მისამართი: გალაკტიონ ტაბიძის 20, “კავკასიური სახლი”
დასწრება თავისუფალია!

საპრეზიდენტო არჩევნები და პოლიტიკური მდგომარეობა ქვეყანაში

28 ოქტომბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერილმა კანდიდატებმა თითქმის თანაბარი ხმები მიიღეს, ხოლო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა არჩევანის გაკეთებისგან.

აღნიშნულმა შედეგმა დაადასტურა, რომ საზოგადოების უმრავლესობა უკმაყოფილოა „ქართული ოცნების“ მმართველობით, რომელმაც ქვეყანას ვერ შესთავაზა ალტერნატიული განვითარების პოლიტიკა. თავის მხრივ მიმდინარე კრიზისი მნიშვნელოვნად ზრდის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლებაში დაბრუნების შესაძლებლობას, რომელიც 2012 წელს, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მკვეთრად ავტორიტარული და არადემოკრატიული მმართველობის გამო გადაირჩია.

აღნიშნულ დისკუსიაზე მომხსენებლები საპრეზიდენტო არჩევნების მაგალითზე გაანალიზებენ საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას. საუბარი ასევე შეეხება იმას, თუ რა გზა განვლო 2012 წლიდან საქართველომ და რატომ დგას დღეს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გაძლიერების საკითხი; რა გავლენას იქონიებს არჩევნებში როგორც ერთი, ისე მეორე კანდიდატის გამარჯვება სამომავლო პოლიტიკურ პროცესებზე და არსებობს თუ არა სივრცე უახლოეს მომავალში, მესამე, ალტერნატიული პოლიტიკური ძალის გამოჩენისთვის.

მომხსენებლები:
ანა დოლიძე – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საერთაშორისო სამართლის პროფესორი.
ლევან ლორთქიფანიძე – „კავკასიური სახლის“ გამგეობის წევრი, პოლიტოლოგი.
გია აბაშიძე – პოლიტიკის ანალიტიკოსი, საერთაშორისო მიმომხილველი.

მოდერატორი:
ვანო აბრამაშვილი – „კავკასიური სახლის” აღმასრულებელი დირექტორი.

დასწრება თავისუფალია!
მისამართი: გალაკტიონ ტაბიძის 20, “კავკასიური სახლი”

დისკუსია ტარდება “კავკასიური სახლისა“ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია „International Alert”-ის პროექტის „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა“ ფარგლებში

ჟურნალ “აფრას” ახალი ნომერი

📗 გამოვიდა სალიტერატურო, რელიგიურ-ფილოსოფიურ და საზოგადოებრივ ჟურნალ ,,აფრას” 25-ე ნომერი.

📗 შეგიძლიათ შეიძინოთ ,,კავკასიურ სახლში”

💵 ფასი: 10 ლარი
☎️ საკონტაქტო ინფორმაცია: (0322) 93 50 88 ; 598 59 50 59

საჯარო დისკუსია წნორში

3 ნოემბერს „კავკასიური სახლის“ ორგანიზებით წნორში „ცოდნის კაფეში“ გაიმართა დისკუსია “გამყოფ ხაზს 2 მხარე აქვს: აფხაზ ახალგაზრდებთან შეხვედრისა და ნდობის აღდგენის პროექტების გამოცდილება”

დისკუსიაზე მოხსენებებით წარდგნენ ივანე აბრამაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი, და სამშვიდობო პროცესებში ჩართული ახალგაზრდები – ესმა გუმბერიძე და გიორგი ყარალაშვილი. დისკუსიას მოდერაცია გაუწია ელოკო ბენდელიანმა, -მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დისკუსიაზე მომხსენებელმა ისაუბრეს ნდობის აღდგენის პროექტებში მონაწილეობისას მიღებულ გამოცდილებაზე და დამსწრეებს გაუზიარეს აფხაზი თანატოლების შეხედულებები.

დისკუსია ჩატარდა “კავკასიური სახლისა“ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია „International Alert”-ის პროექტის „ახალგაზრდული სამოქალაქო დიალოგის ინიციატივა“ ფარგლებში

ახალი გამოცემა: “კავკასიური ეტიკეტი”

,,კაფკის (კავკასიის – ნ. ანთელავა) მთებში, – წერდა IX საუკუნის მეორე ნახევარში არაბი გეოგრაფი იბნ ალ-ფაქიხ ალ-ჰამადანი, – 72 ტომია, რომლებსაც, თარჯიმნის გარეშე, ერთმანეთის ენა არ ესმით“. მოგვიანებით, შუასაუკუნეების აღმოსავლელ ავტორთა თხზულებებში კავკასიის ეს განსაზღვრება გამოიხატა ცნობილ თქმაში: „ჯებელ ულ-ალ სუნ“ – „ენათა მთა“, ხოლო სპარსული და არაბული გეოგრაფიული შრომების გამოჩენამდე რამდენიმე საუკუნით ადრე, კავკასიის მრავალეროვნებაზე ანტიკური ავტორები წერდნენ. მაგალითად, სტრაბონი გვამცნობს 70 ხალხზე, რომლებიც დიოსკურიადაში იკრიბებოდნენ და სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობდნენ. ძვ. წ. I საუკუნის ბერძენი გეოგრაფის ეს ცნობა დიდ გადაჭარბებად არ გვეჩვენება, რამდენადაც მასში რეალურად აისახა კავკასიის რეგიონის ეთნიკური მოზაიკა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ასე ანცვიფრებდა თანამედროვეებს. გვიანი შუა საუკუნეებისა და ახალი პერიოდის ავტორებს ანცვიფრებდა და ხიბლავდა არა იმდენად ხალხთა და ენათა სიმრავლე, რამდენადაც კავკასიურ თვითმყოფად კულტურათა მრავალფეროვნება. ამ მრავალგვარ ტრადიციულ კულტურათა ნაწილმა ტრანსფორმაცია განიცადა ან, დროსთან შეუსაბამობის გამო, სრულიად გაქრა. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ არსებობს მარადიული ,,წესები“ და ,,კანონები“, რომლებსაც დრო ვერ გადააფასებს, განძივით უნდა შემოინახოს. გამოწვევების წინაშე მდგარ თანამედროვე ადამიანს მორალის, სულიერების საკითხების გადაწყვეტა და ამ საკითხებთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების მოძებნა ხშირად უჭირს, ამ დროს ეს საუნჯე გვეიმედება. დიახ, ადამიანური ურთიერთობები, სხვებთან და ერთმანეთთან დამოკიდებულება, შემწყნარებლობა,

სხვისი აზრის გათვალისწინება, თანაცხოვრების კულტურა და კიდევ ბევრი რამ, `კავკასიურ კოდექსში“ მზამზარეულად დევს. ამას ადასტურებს ის, რომ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხს არ უჭირდა ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვა იქამდე, ვიდრე გარეშე ძალა არ ჩაერეოდა ხოლმე. ეს წიგნი არის თითქმის პირველი მცდელობა, ერთად თავმოყრილიყო რამდენიმე, ამ მიმართულებით მომუშავე მეცნიერისა და სპეციალისტის ნაშრომები და საერთო სათაურის – `კავკასიური ეტიკეტის“ – ქვეშ გაერთიანებულიყო.

წიგნი შეგიძლიათ შეიძინოთ ,,კავკასიურ სახლსა” და წიგნის მაღაზიებში.

💵 ფასი 12 ლარი
☎️ საკონტაქტო ინფორმაცია: (0322) 93 50 88 ; 598 59 50 59